Emissiehandel: België is gul met overheidssteun aan vervuilende industrie

© iStock

Het belangrijkste Europese instrument om de opwarming van de aarde tegen te gaan, is het systeem voor emissiehandel of ETS. Dat moet de vervuilende industrie aansporen om duurzamer te produceren. Maar wat blijkt? Het systeem is een geldkoe voor die vervuilers. De Belgische industrie heeft er 2,1 miljard euro aan verdiend, becijferde het Nederlandse onderzoeksbureau CE Delft.

Het bedrag staat in de kleine lettertjes op pagina 37 van het recentste financiële jaarverslag van Tata Steel Europe. Onder het kopje ‘operating costs’ wordt vermeld: ‘ income from emission rights sales: 211 miljoen pond’, omgerekend 234,4 miljoen euro. De noodlijdende Europese tak van de Indiase staalgigant, met vestigingen in IJmuiden (Nederland) en Talbot (Verenigd Koninkrijk), wist zijn verlies (uiteindelijk 182 miljoen pond) in 2019 aanzienlijk te verminderen door gratis verkregen CO2-rechten op de markt te verkopen.

Door emissierechten gratis weg te geven, lopen de lidstaten de komende tien jaar opnieuw naar schatting 165 miljard euro mis.

Sam van den Plas, policy director van Carbon Market Watch

Het is uitzonderlijk dat een bedrijf de opbrengst van zijn emissierechten afzonderlijk rapporteert. De meeste bedrijven verstoppen de winst uit hun emissiehandel opzettelijk in andere posten. Nader onderzoek, in oudere jaarverslagen, leert dat de Indiase multinational sinds het begin van het ETS in 2007 opgeteld 646 miljoen euro heeft verdiend aan een systeem dat juist bedoeld is om grote vervuilers te laten betalen.

In al die jaren dat Tata Steel Europe emissierechten kon oppotten, heeft het zijn CO2-uitstoot overigens niet omlaag gebracht. Terwijl in IJmuiden de uitstoot iets daalde, nam die in Engeland juist toe. Ondanks de miljoenensubsidie ging het concern per saldo milieuonvriendelijker werken.

Het Europese Emissions Trading System (ETS), waarvan Tata profiteert, is tot op heden het grootste emissiehandelssysteem ter wereld. Twaalfduizend bedrijven in de industrie, energieproductie en luchtvaart vallen eronder – samen goed voor bijna de helft van alle CO2-uitstoot. Zij moeten voor elke ton broeikasgas die ze uitstoten een emissierecht inleveren. Ze kunnen die rechten op een veiling kopen van hun nationale overheid of van bedrijven die rechten hebben overgehouden omdat ze schoner zijn gaan produceren .

Na een korte proefperiode ging het handelssysteem in 2008 echt van start. Ongelukkigerwijs midden in een economische crisis, waardoor bedrijven massaal emissierechten overhielden en de prijs kelderde. Wat ook niet hielp, is dat nationale regeringen gratis rechten mochten uitdelen aan industrieën die ermee dreigden dat ze anders wegens de emissiekosten uit de EU zouden vertrekken.

In 2013 werd het systeem herzien. Er kwam een ‘cap’, een plafond, in de markt, dat voortaan elk jaar zou worden verlaagd. Anders gezegd: de Europese Commissie haalt sindsdien geleidelijk rechten uit de markt, wat de schaarste vergroot en de prijs opdrijft. Dat heeft iets geholpen. Maar aan de enorme berg opgespaarde gratis emissierechten durfde de EU, onder grote druk van de industrie, niet echt te tornen.

7,5 miljard euro

Tussen 2008 en 2016 heeft de Europese industrie voor een verbijsterende 7,5 miljard euro aan rechten overgehouden. Dat becijferde het onderzoeksbureau CE Delft. De Spaanse regering was het gulst en stopte haar industrie een overschot toe ter waarde van 1,6 miljard euro – een vorm van indirecte overheidssteun. Gevolgd door de Duitse (939 miljoen), Britse (867 miljoen) en Belgische regeringen (687 miljoen).

De gehele ETS-regeling bezorgde de Belgische industrie in totaal 2,1 miljard euro voordeel, stelt CE Delft. Het meest profiteerden ArcelorMittal (510 miljoen), Carsid (205 miljoen) en BASF (159,1 miljoen). De Nederlandse regering deelde in die periode 229,5 miljoen te veel uit, waarvan vooral Tata in IJmuiden profiteerde, gevolgd door Shell en Yara Sluiskil.

We moeten zo snel mogelijk van die gratis emissierechten af.

De industrie verdiende ook nog op een andere manier aan het ETS. Sommige bedrijven rekenden de virtuele kosten van hun emissierechten ijskoud door in de prijzen van hun producten. De ijzer- en staalindustrie zette tussen de 55 en 100 procent van de CO2-prijs die ze nooit had betaald op de rekening voor zijn klanten, aldus CE Delft. Winst voor Tata Steel Europe: 1,5 miljard euro. Winst voor de héle Europese ijzer- en staalindustrie: 11 miljard euro.

‘De vervuiler betaalt niet, de vervuiler krijgt betaald’, stelt Suzana Carp zonder aarzeling. Ze is political strategy director van Bellona Europa, een van de invloedrijkste lobbyorganisaties voor een effectiever klimaatbeleid in Europa. Ze zit in Brussel in thuisquarantaine als we haar spreken, omdat ze net terug is uit het buitenland. ’90 procent van de CO2-uitstoot door de industrie wordt helemaal niet belast. In plaats daarvan krijgen sommige bedrijven – vooral in de staal-, cement- en chemiesector – zo veel emissierechten gratis, dat ze die net als Tata Steel te gelde hebben kunnen maken.’

En dat is precies, zegt ze, waarom de grootste vervuilers in de industrie hun uitstoot de afgelopen tien jaar niet hebben verminderd. ‘In feite hebben we een heel decennium verloren laten gaan. Tien jaar geleden was de prijs voor een ton broeikasgas net zo hoog als nu. Toen kwam de economische crisis, waardoor de productie daalde. In diezelfde periode begonnen energiebedrijven hun investeringen te verleggen naar duurzame bronnen, waardoor ze minder beslag legden op emissierechten. De ongebruikte emissierechten begonnen zich op te stapelen en de prijs stortte in. De EU had sindsdien meermalen de kans om dit recht te zetten, maar heeft dat niet gedaan. Zowel de Commissie als het Parlement zwichtte voor de industriële lobby. Ze hebben samen afgesproken om op dezelfde voet door te gaan tot 2030. ‘

‘We moeten zo snel mogelijk van die gratis emissierechten af’, zegt Sam van den Plas, policy director van Carbon Market Watch, een andere belangrijke klimaatwatchdog in Brussel. ‘Door emissierechten gratis weg te geven, lopen de lidstaten de komende tien jaar opnieuw naar schatting 165 miljard euro mis. Dat geld is hard nodig om de ambitieuze klimaatplannen van de EU te financieren. Nu gaat het geld naar de aandeelhouders. Kijk naar Tata Steel: het heeft die 670 miljoen uit de verkoop van zijn emissierechten niet gebruikt om zijn processen te vergroenen.’

‘We hebben aan veel bedrijven gevraagd wat ze hebben gedaan met het geld van de verkoop van hun gratis verkregen rechten’, zegt Carp van Bellona. ‘Maar vrijwel overal kregen we ontwijkende antwoorden.’ Op het terrein van Tata in IJmuiden draaide een poosje een proeffabriekje waarin men probeerde met vijftig procent minder uitstoot staal te maken. Maar dit ‘Hisarna project’ werd geheel uit Europese en Nederlandse subsidies betaald. Vorige week werd bekend dat het Zweedse SSAB op de hoogovens in IJmuiden aast. SSAB experimenteert al volop met groene waterstof voor de productie van staal. Als Tata de fabriek in IJmuiden inderdaad aan de Zweden verkoopt, is dat veruit zijn belangrijkste bijdrage aan een beter klimaat.

Wegtransport

In 2021 wordt het ETS opnieuw herzien. De Europese Commissie wil het systeem in lijn brengen met de inmiddels aangescherpte klimaatdoelstelling van 55 procent minder CO2 in 2030. Voorstellen die (opnieuw) op tafel zullen komen, zijn het afbouwen van de gratis rechten, het versneld verlagen van het plafond in de markt (de Commissie haalt elk jaar rechten uit de markt om grotere schaarste te creëren) en uitbreiding van het ETS naar nieuwe sectoren, zoals scheepvaart en wegtransport.

‘Ik ben bang dat de industrie opnieuw dwars gaat liggen’, zegt Carp. ‘Ze zal roepen: het ETS werkt prima, kijk maar naar de koolstofprijs! Maar die prijs ligt nu eindelijk op het niveau waar hij tien jaar geleden al had moeten liggen. We hebben dus nog wat in te halen.’

‘Ik heb goede hoop dat de lidstaten in december akkoord gaan met de verscherpte reductiedoelstelling van 55 procent in 2030’, zegt het Nederlandse Europarlementslid Bas Eickhout (Groenen). ‘En het ETS is de gemakkelijkste tool om die ambitie waar te maken. Bovendien heeft de Commissie plannen om aan de Europese buitengrenzen een CO2-heffing in te voeren voor geïmporteerde producten. Daarmee vervalt de noodzaak om de Europese industrie nog langer te beschermen door gratis rechten.’

Maar ook hij voorziet dat de industrielobby weer zijn werk zal doen. ‘Ik vrees dat de Commissie straks wel wil praten over een versnelde verlaging van het plafond in de emissiemarkt, maar niet over de gratis rechten. Wij willen echter absoluut van die gratis rechten af en daar gaan we proberen een parlementaire meerderheid voor te krijgen.’

Tata in IJmuiden benadrukt dat het emissierechten moet kópen. Maar dat gaat slechts om enkele tientallen miljoenen in de laatste paar jaar en weegt niet op tegen de winst die het moederconcern in Europa heeft geboekt op de emissiehandel. Eickhout moet erom lachen. ‘Hier in Brussel heb ik Tata zelfs horen lobbyen met het argument “straks moeten we nog rechten gaan bijkopen!” Dat is toch de omgekeerde wereld?’

De industrie reageert:

ArcelorMittal: ‘We moeten een derde van onze emissierechten aankopen’

‘Hoewel wij tot de wereldtop behoren qua energie- en CO2-efficiëntie, moeten wij ongeveer een derde van onze CO2-rechten aankopen’, zegt woordvoerder Jan Cornelis. ArcelorMittal Gent had tijdens de tweede handelsperiode (2008-2012) een overschot van 6,5 miljoen CO2-rechten. Daarvan werden er 4,5 miljoen overgedragen naar de derde handelsperiode (2013-2020) en 2 miljoen verkocht. De opbrengst daarvan is, samen met bijkomende eigen middelen, geïnvesteerd in een installatie om de energie-efficiëntie te verbeteren.’

Cornelis onderstreept dat ArcelorMittal Gent sinds 2013 een gecumuleerd tekort heeft van 13,2 miljoen CO2-rechten. ‘Op uw vraag hoeveel winst wij daarmee maken, moet ik dus helaas antwoorden: geen. Dat tekort komt onder meer door de verplichting om een deel van onze CO2-rechten over te dragen aan energieleverancier Engie. Wij hebben in 2019 6,8 miljoen ton CO2-rechten toegewezen gekregen. Daarvan hebben we er 4,4 miljoen gebruikt en 5,2 miljoen aan Engie overgedragen. Wij besteedden dus in totaal 9,6 miljoen ton. Als u weet dat we er 6,8 miljoen kregen, dan weet u ook dat wij in 2019 2,8 miljoen toen emissierechten tekort hadden. Wellicht is deze allocatie naar Engie niet in rekening gebracht in uw artikel.’

Carsid: ‘Emissiehandel heeft rampzalige gevolgen’

De staalfabriek Carsid in Charleroi heeft in 2012 de deuren gesloten, zegt Olivier Waleffe, gedelegeerd bestuurder van Duferco Wallonie. ‘De verliezen waren na de financiële crisis van 2008 te zwaar geworden. De inkomsten uit het ETS werden opgeslokt door de verliezen. Ze hebben een definitieve sluiting niet kunnen voorkomen.’

Waleffe vindt de emissiehandel een slecht systeem. ‘Het moedigt bedrijven aan om op korte termijn de productie te beperken tot het volume dat overeenkomt met de gratis quota. Een systeem dat de CO2-uitstoot van het gekochte product belast, zou eerlijker zijn en niet leiden tot carbon leakage, het verplaatsen van de productie naar landen waar de kosten van de CO2-uitstoot lager liggen. Een marktsysteem om een milieuprobleem op te lossen is een ultraliberale ontsporing, met rampzalige gevolgen voor de Europese industrie.’

BASF: ‘Ik verwijs u graag door naar de website’

Woordvoerster Sabine Rys wenste niet op onze specifieke vragen in te gaan. Voor ‘meer algemene informatie’ verwees ze ons door naar de website van BASF.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content