Elio Di Rupo: ‘Relancestrategie werkt’

© Belga

Eerste minister Elio Di Rupo (PS) benadrukt dat het relanceplan, een jaar geleden gelanceerd om de koopkracht te bevorderen, zijn vruchten afwerpt.

Het is nog te vroeg om de juiste sociaal-economische impact te meten, maar toch wijst het Planbureau al op een aantal grote vorderingen als gevolg van een reeks maatregelen die de regering-Di Rupo heeft genomen in het kader van haar relancestrategie. Dat heeft premier Elio Di Rupo (PS) verklaard na de ministerraad.

Hij benadrukte dat de regering zich blijft inzetten om de koopkracht van de burgers te ondersteunen, in het bijzonder van diegenen met een laag inkomen. Enkele beslissingen die zijn ploeg onlangs nog nam, moeten die stelling kracht bijzetten.

In juli 2012 timmerde de federale regering een relancestrategie in mekaar. Het ging om alles samen veertig maatregelen, die de koopkracht van de burger moeten beschermen en de economische groei en jobcreatie moeten bevorderen. Het Planbureau publiceerde nu, ongeveer een jaar later, zijn tweede voortgangsrapport over de strategie.

Consumentenvertrouwen

De premier las tot zijn tevredenheid dat het consumentenvertrouwen sinds begin 2013 is gegroeid, dat de inflatie voor het eerst sinds 2010 lager ligt dan in onze buurlanden en dat de energieprijzen fors zijn gedaald dankzij de beslissingen van de regering.

“De energiecomponent voor elektriciteit is nog maar 7 procent hoger dan in onze buurlanden, tegenover 40 procent in 2012. Wat gas betreft, gaat het om 5 procent, ten opzichte van 20 procent vorig jaar”, lichtte Di Rupo toe.

De verdubbeling van de lastenverlaging voor werkgevers die jonge krachten laten begeleiden door een mentor, wint blijkbaar ook interesse. Bedoeling is dat de regering, samen met de gewesten en gemeenschappen, haar inspanningen voor meer relance voortzet, aldus de premier, die verwees naar de afspraak in het Overlegcomité om samen een pact voor werkgelegenheid en competitiviteit in mekaar te boksen.

Inkomensgarantie ouderen omhoog

Eerder op de dag kwam ook een interfederale werkgroep met experten samen om zich over het rapport over de Belgische loonkosthandicap te buigen. De eerste minister voerde nog aan dat België een van de weinige landen is die een rigoureus begrotingsbeleid voeren, maar tegelijkertijd in staat zijn de koopkracht voor bepaalde categorieën te verhogen.

Zo ging de ministerraad er mee akkoord dat, in het kader van de welvaartsvastheid van de sociale uitkeringen, de tussenkomst voor personen met een handicap, het leefloon en de inkomensgarantie voor ouderen op 1 september met 2 procent omhoog gaan.

De Coninck: ‘Sociale zekerheid mensen met laag inkomen neemt toe’

Bovendien wordt vanaf 1 januari volgend jaar de werkbonus automatisch geïndexeerd. De werkbonus laat werknemers met een inkomen dat lager ligt dan 2.380 euro bruto toe minder sociale bijdragen te betalen. Concreet zal de verhoging 4 euro per maand bedragen voor de werknemers met het minimumloon. Minister van Werk Monica De Coninck (SP.A) rekende voor dat de tussenkomst van de sociale zekerheid voor de nettowaardestijging van het salaris van werknemers met een laag inkomen, zal stijgen van 726 miljoen euro in 2012 naar 886 miljoen euro in 2014.

De premier stipte aan dat alle maatregelen die de regering rond de werkbonus heeft genomen, iemand met een brutoloon van 1.800 euro per maand, op jaarbasis 309 euro netto extra bieden.(Belga/AVE)

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content