Goeie rekeningen maken goeie vrienden. Zo ook wanneer u ergens gaat eten. De rekening delen - 'Going Dutch' in het jargon - is al lang geen taboe meer. Toch is het vaak een heel gedoe om het verschuldigde bedrag te delen door het aantal disgenoten. De Tip & Bill Split app maakt die bewerking - met een paar vlugge vingerbewegingen - mogelijk. Omdat het een Amerikaanse app is, is het ook mogelijk om in sneltempo de fooi te berekenen die u in de States (maar ook in Canada) geacht wordt te betalen. 10 procent voor een zure dienster, en wat meer voor een guitige jongeling die voor een vlotte bediening heeft gezorgd. Smakelijk.

Goeie rekeningen maken goeie vrienden. Zo ook wanneer u ergens gaat eten. De rekening delen - 'Going Dutch' in het jargon - is al lang geen taboe meer. Toch is het vaak een heel gedoe om het verschuldigde bedrag te delen door het aantal disgenoten. De Tip & Bill Split app maakt die bewerking - met een paar vlugge vingerbewegingen - mogelijk. Omdat het een Amerikaanse app is, is het ook mogelijk om in sneltempo de fooi te berekenen die u in de States (maar ook in Canada) geacht wordt te betalen. 10 procent voor een zure dienster, en wat meer voor een guitige jongeling die voor een vlotte bediening heeft gezorgd. Smakelijk.