Frederic Vanhauwaert

Een superschuldencentrale als ideale wapen tegen schuldoverlast?

Frederic Vanhauwaert Coördinator Netwerk tegen Armoede

Diverse kranten berichten over het feit dat de achterstand bij terugbetaling van kredieten bijna drie miljard bedraagt in België. Meteen het signaal om in te grijpen. In een nieuw wetsvoorstel van N-VA wordt gepleit om de Centrale voor Kredieten aan Particulieren uit te breiden naar andere schulden ( energie, huishuur, telecom,…). De bedoeling is om een soort van ‘superschuldencentrale’ te maken dat een ideaal wapen zou zijn tegen overmatige schuldenlast.

Het Netwerk tegen Armoede heeft echter een andere mening hierover: De voorgestelde uitbreiding leidt immers niet tot een betere inschatting van de financiële draagkracht van de consument. En dit is toch wel de kern van de zaak bij het verlenen van nieuwe kredieten aan mensen. Enkele redenen hiervoor:

De Centrale geeft enkel informatie over de risico’s, zijnde het totale bedrag aan toegestane, maar daarom nog niet opgenomen, kredieten. Anderzijds zegt het niks over de mogelijkheid die de consument heeft om terug te betalen, zijnde de inkomenssituatie van de schuldenaar. Sommige mensen, met momenteel relatief weinig openstaand krediet, die het al heel lastig hebben met hun huidig inkomen, krijgen er dus nog vlotjes een nieuw krediet bovenop.

Een tweede reden is dat de Centrale fysieke ontmoetingen met consumenten overbodig maakt en er dus voor zorgt dat het gebruik van onverantwoorde kredietpraktijken gewoon kan doorgaan.

Bovendien houdt de uitbreiding tal van gevaren in: registratiefouten, bij betwisting van een factuur wordt ze toch in de centrale opgenomen, op basis van onjuiste of betwiste informatie kan men de toegang tot essentiële diensten en /of goederen ontzegd worden, de bedragen van de uitstaande kredieten worden nu zelfs niet 1 keer per jaar bijgewerkt, …

Tot slot heeft ook de Privacycommissie tal van bezorgdheden in dit dossier.

Wat zou dan wel goed zijn?

Het huidige voorstel mikt alleen op de kredietnemers en legt geen verantwoordelijkheden bij de kredietbemiddelaars. De Centrale zou bijvoorbeeld in staat moeten zijn om te zien door welk krediet een gezin in overmatige schuldenlast terechtkwam. Zo kunnen onverantwoorde kredietbemiddelaars daarrond aangepakt worden. Misbruiken rond herfinancieringen of hergroeperingen van kredieten zouden meer de wereld uit geholpen kunnen worden, …

Het spook van de uitgebreide Centrale voor Kredieten doemt regelmatig op. Samen met andere organisaties verzet het Netwerk tegen Armoede zich hier tegen. Een uitgebreide argumentatie kan u vinden op www.dagzonderkrediet.be , onder aanbevelingen 2008, 2009 en 2013.

Hilde Linssen, stafmedewerker armoedebeleid, Netwerk tegen Armoede

Frederic Vanhauwaert, algemeen coördinator, Netwerk tegen Armoede

Partner Content