Een moslim en een nieuwkomer over het Vlaams Belang: ‘Is dit een reflectie van de Vlaamse waarden?’

© iStock
Cleo Decoster
Cleo Decoster Medewerker Knack.be

Achttien procent van de Vlamingen koos eind mei voor het Vlaams Belang. Een keuze die voor de meerderheid van de Vlamingen en (nog) niet-Vlamingen moeilijk te begrijpen viel. Maar welke concrete punten wringen het meest?

Wat denken moslims en nieuwkomers over de soms omstreden standpunten van het Vlaams Belang? Knack legde enkele stellingen uit het partijprogramma voor aan een moslim en een Syrische vluchteling.

STANDPUNTEN OVER DE ISLAM

Ogozhan Kahya: ‘Dit is pure moslimhaat’

‘Voor het Vlaams Belang is het stoppen van de islamisering van Vlaanderen een prioriteit’, lezen we in haar programma. ‘De islam is geen persoonlijke godsdienst zoals het christendom, maar ook en vooral een ideologie die onze vrije samenleving wil vervangen door een islamitische samenleving gebaseerd op de sharia.’

Ogozhan Kahya is een overtuigd moslim en ondernemer uit Gent. Zijn ouders zijn allebei van Turkse afkomst. Hij anticipeerde vóór 26 mei al op een verdere verrechtsing van Vlaanderen, maar de monsterscore van het Vlaams Belang had ook hij niet zien aankomen. Toch zet Kahya zijn roze bril niet af. ‘Op de laatste dag van de ramadan wenste een niet-moslim mij nog een fijn Suikerfeest toe. Dat was de eerste keer ooit. Het toont aan dat er meer dan ooit gecommuniceerd wordt over de islam, wat geen slechte zaak is’, vertelt de Gentenaar. ‘Vlamingen willen enkel het beste voor Vlaanderen, net zoals de moslims in Vlaanderen dat ook willen.’

Intrekking van de erkenning van de islam en stopzetting van de financiering van de Moslimexecutieve. (waardoor moskeeën geen subsidies meer zullen ontvangen, nvdr.)

Uit het programma van het Vlaams Belang, p. 33

Kahya: Iets dergelijks zal op termijn een averechts effect hebben. Moslims zullen vaker de moskee bezoeken om die te steunen en een toekomst te geven.

Daarnaast zou het wegvallen van subsidies de kloof tussen moslims en de overheid alleen maar groter maken. De overheid zou beter een strategie uitwerken om moslims een hand te reiken en met hen samen te werken. Op die manier gaan die moslims de Vlaamse identiteit sneller belichamen en zich integreren.

Subsidies geven is een eerste stap, maar het geeft de overheid ook het recht om controles uit te voeren in instellingen als moskeeën en Koranscholen. Zo zou de overheid toezicht kunnen houden op de inhoud van de lessen en ook strenger kunnen zijn op vlak van buitenlandse financiering voor moskeeën.

Afschaffing van islamitische godsdienstlessen in het officieel onderwijs.

Uit het programma van het Vlaams Belang, p. 33

Kahya: Dit vind ik pure moslimhaat. Elke burger heeft recht op godsdienstlessen. Inhoudelijk moeten die lessen aangepast worden aan onze samenleving. Men moet er vertellen over alle verschillende soorten mensen, geloven, geaardheden. Net op die manier kunnen we conflicten vermijden.

Een algemeen wettelijk hoofddoekverbod in het onderwijs en voor overheidspersoneel.

Uit het programma van het Vlaams Belang, p. 33

Kahya: Ik vind niet dat we naar de hoofddoek op zich moeten kijken, maar eerder naar de emancipatie van de vrouwen die ze dragen. Zij moeten een rol krijgen in de samenleving. Nu hebben jonge moslima’s nog te weinig toekomstperspectieven.

STANDPUNTEN OVER NIEUWKOMERS

Ayham Saif Eddin: ‘De Vlamingen zullen de eerste verliezers zijn van de hernieuwde grenscontroles’

Voor nieuwkomers wordt het moeilijker om naar België te komen en te blijven als het van het Vlaams Belang afhangt. ‘Steeds meer Vlamingen worden een minderheid in hun eigen buurt en ontvluchten de (grote) steden’, lezen we in hun programma. Volgens de partij zijn de steeds langer wordende files, de dalende onderwijskwaliteit en het feit dat Vlaanderen volgebouwd raakt allemaal te wijten aan de aanhoudende stroom van immigranten. Ook de sociale zekerheid ondervindt negatieve gevolgen aan het grote aantal nieuwkomers in ons land en ‘groepen niet-geïntegreerde vreemdelingen ontwrichten ons sociale weefsel’.

De partij wil bijgevolg vertrekken vanuit nulmigratie. Dit willen ze bereiken door de vluchtelingenconventie van Génève aan te pakken. ‘Het uitgangspunt moet zijn dat asielzoekers in eigen regio worden opgevangen’, lezen we. Ook huwelijksmigratie en een versoepeling van de regels voor economische migratie moeten van de baan.

Ayham Saif Eddin werd geboren in Syrië en woont sinds eind 2015 in België. Sindsdien behaalde hij twee masterdiploma’s in de politieke wetenschappen en Europese externe relaties aan de Université Libre de Bruxelles (ULB) en de KU Leuven (KUL). ‘Het is mijn ambitie om het Europese perspectief op de conflicten in het Midden Oosten zo veel mogelijk te begrijpen’, vertelt hij. Daarnaast is Ayham vrijwilliger en bestuurslid van Cinemaximiliaan, een Brusselse ngo die samenwerkt met vluchtelingen.

Net zoals voor Ogozhan kwamen de verkiezingsuitslagen voor Ayham niet als een verrassing. ‘Maar de groeiende macht van extreemrechts is wel een zorgwekkende zaak, voornamelijk voor de Belgen zelf’, zegt hij. ‘Ik begrijp dat een relatief groot deel Europeanen neigt naar rechtse partijen. Deze partijen hebben met succes angst gezaaid en blijven beweren dat zij de oplossingen in pacht hebben. Dat terwijl ze migranten, vluchtelingen en mensen van andere culturen als zondebok aanduiden. België is hierin geen uitzondering.’

Landen moeten het recht hebben op elk moment naar eigen goeddunken over te gaan tot het invoeren van grenscontroles.

Uit het programma van het Vlaams Belang, p. 26

Saif Eddin: Alle Belgen vragen meer veiligheid. Maar het is te kort door de bocht om alle criminaliteit te linken met migratie, of zelfs met illegale migratie. Criminele netwerken kunnen evengoed in Europa of België ontstaan.

Een hervorming van het Belgische politiesysteem en betere samenwerking tussen de drie landsregio’s zijn essentieel bij het aanpakken van georganiseerde misdaad. Meer zelfs dan een muur bouwen rond Vlaanderen en het ‘grenzen’ noemen.

Daarenboven zullen Vlamingen de eerste verliezers zijn van hernieuwde grenscontroles. De ondertekening van het Verdrag van Schengen betekende een grote stimulans voor de handel en toerisme in Vlaanderen.

Het Vlaams Belang pleit dan ook voor een verstrakking van de nationaliteitswetgeving. De nationaliteit moet verdiend worden en kan pas na een verblijf van tien jaar worden toegekend. Het Vlaams Belang wil bovendien een einde maken aan de dubbele nationaliteit.

Uit het programma van het Vlaams Belang, p. 26

Saif Eddin:Er zijn al zo veel voorwaarden verbonden aan het verkrijgen van de Belgische nationaliteit. Je moet de taal kennen en sociaal en economisch geïntegreerd zijn. Ik begrijp niet waarom niet-Belgen tien jaar zouden moeten wachten en afzien terwijl zij al voldoen aan die voorwaarden.

Ik woon al bijna vier jaar in België en ik voldoe aan alle voorwaarden om de Belgische nationaliteit te behalen. Met mijn twee diploma’s zou ik graag een Belgische of Europese beleidsfunctie opnemen. Maar momenteel wordt ik hierin tegengehouden omdat ik voor dergelijke jobs de nationaliteit van een EU-lidstaat moet hebben.

Om te vermijden dat asielzoekers na de afwijzing van hun aanvraag onderduiken, moeten zij ondergebracht worden in gesloten centra, voor de gehele duur van de procedure.

Uit het programma van het Vlaams Belang, p. 28

Saif Eddin:Dit is illegaal en schendt de Conventie ven Génève en andere mensenrechtenverdragen. Het Vlaams Belang zegt dat het de Vlaamse waarden respecteert en promoot. Dan is mijn vraag de volgende: is het vastzetten van asielzoekers, inclusief kinderen, vrouwen en ouderen die bescherming zoeken, een reflectie van de Vlaamse waarden?

Lees ook:

Vlaams Belang haalde nieuwe kiezers vooral bij N-VA

Partner Content