Opinie

Grete Remen (N-VA)

‘Een milieubelasting op e-commerce staat in de sterren geschreven’

Grete Remen (N-VA) Vlaams Parlementslid voor N-VA

‘Een verschuiving van lasten op arbeid naar lasten op consumptie, transport, milieu en vervuiling is niet alleen wenselijk maar vooral noodzakelijk en urgent.’ Aldus Vlaams Parlementslid en onderneemster Grete Remen (N-VA).

Waarom blijven wij kampioenen in het verheerlijken van bedrijven uit het buitenland en in het toejuichen van internationale winkels die de grens oversteken en zich offline of online vestigen op onze markt?

Liefst nog rollen we de rode loper uit en komt er veel aandacht van de media bij kijken. Concurrentie houdt ons alert. De vrije markt moet spelen.

Een milieubelasting op e-commerce staat in de sterren geschreven.

Van de lokale winkels hebben giganten niks te vrezen. Door de enorm lage prijzen is het voor onze lokale winkels namelijk onbegonnen werk om te proberen concurreren.

Als giganten als Ikea dan ook nog nauwelijks belastingen betalen, wordt het helemaal een oneerlijke strijd. Onze lokale winkels lijden namelijk onder hoge belastingdruk.

Europa tolereert deze ongelijkheid tussen lokale handelaars en grote internationale spelers. Uitzonderingen voor deze giganten blijven vandaag een normale zaak, onder het mom van de vrije markt. Naar verluidt lopen 30.000 lobbyisten dan ook vrij binnen en buiten bij de Europese instellingen in Brussel om er met verve hun – dik betaalde – job te doen door te wegen op het beslissingsproces.

Onze lokale bedrijven daarentegen hebben nog nooit meer in de nationale schatkist gepompt dan nu. De opbrengsten uit de vennootschapsbelasting zijn gestegen omdat het reële belastingtarief is gestegen als gevolg van de lage rente. De belastingvermindering door de notionele intrestaftrek is uitgedoofd.

België is daarnaast ook het land met de hoogste belasting op arbeid. Vorig jaar zijn de lasten op arbeid terecht verlaagd en zijn een aantal accijnzen verhoogd door de taxshift. Maar we moeten het debat ook eerlijk en consequent in de ingeslagen richting blijven voeren.

Onze lokale bedrijven en zelfstandige ondernemers kreunen onder een administratieve mallemolen, onder taksen en accijnzen, aangevuld met een torenhoge vennootschapsbelasting, gekruid met een roerende voorheffing van inmiddels 30%, op enkele uitzonderingen na. De lokale kleinhandel in ons land heeft daarnaast ook nog ieder jaar af te rekenen met een dalende verkoop. Dit blijkt uit de jongste volumecijfers van Eurostat.

Hoe kunnen onze lokale handelaars nu concurreren met het voordelig belastingtarief van de internationale spelers?

Hoe hard er ook gewerkt wordt, onze lokale handelaars kunnen niet concurreren met het voordelig belastingtarief van de internationale spelers op onze markt. Ze kunnen niet concurreren met enkele platformkapitalisten die handelen onder het romantisch mom van de sharing economy, met de internetreuzen van over de grens.

Internetaankopen uit andere landen hebben een negatieve impact op het milieu en op onze lokale handel. Iedere dag sluit wel een winkel omdat de aankoopprijzen hoger liggen dan een verkoopprijs die ergens op internet circuleert. Goed voor de consument, maar dodelijk voor de handelaar. Er is geen greintje logica te bespeuren aan verkopen met verlies.

Een fundamentele taxshift is broodnodig. Een verschuiving van lasten op arbeid naar lasten op consumptie, transport, milieu en vervuiling is niet alleen wenselijk maar vooral noodzakelijk en urgent.

Volgens de economische theorie zijn milieuheffingen een efficiënte vorm van belasting; je remt de vervuiling af en het consumptiegedrag wordt aangepast. Zoals ik samen met mijn partij in mei 2014 beloofde, moeten we een evenwicht inbouwen tussen mens en milieu, tussen economie en ecologie. Willen we onze eigen Vlaamse klimaatdoelstellingen in 2030 halen, moeten we nu denken, durven en doen want ieder virtueel winkelmandje belandt finaal op de ecologische pof.

In Zweden zal men in 2018 een milieubelasting op vliegtickets invoeren, een maatregel die deel uitmaakt van een groene taxshift: milieuvervuiling wordt dan zwaarder belast, arbeidskost wordt goedkoper.

Een mileubelasting op e-commerce biedt stof tot nadenken. Ieder pakje wordt vervoerd en heeft 30% kans op retourrecht. Tel daarbij dat een bestelwagen makkelijk 200 gram co2 uitstoot per kilometer en de grote buitenlandse internetreuzen gigantische hoeveelheden retourverzendingen moeten verwerken en het kleinste kind beseft dat dit enorm schadelijk is voor ons milieu.

In feite hebben we vandaag nog weinig te verliezen…

Partner Content