Opinie

Dirk Draulans

Een artikel van 9 miljoen euro

Dirk Draulans Redacteur bij Knack

Minister van Leefmilieu Joke Schauvliege (CD&V) is niet te spreken over een artikel in Knack, maar maakt meteen een scherpe bocht inzake haar milieubeleid. Een bocht die de gemeenten 9 miljoen euro opgelevert.

In Knack van deze week: een artikel over hoe minister van Leefmilieu Joke Schauvliege (CD&V) de voorbije jaren druk in de weer was om de subsidiëring van het gemeentelijke milieubeleid af te bouwen. Subsidies voor 2013 geschrapt, milieuconvenanten en duurzaamheidsambtenaren vanaf 2014 geschrapt, waardoor gemeenten 25 miljoen euro per jaar mislopen die ze tot dusver konden inzetten voor het voeren van een duurzaam beleid, met projecten rond energie- en natuurvriendelijkheid.

Het zo vrijgekomen geld zou naar het gewest worden doorgeschoven (voor het uitoefenen van controle) en naar de aanleg van riolen. De positie van meer dan honderd duurzaamheidsambtenaren kwam op de helling te staan, mensen die mooi de brug kunnen slaan tussen overheidsinitiatieven rond duurzaamheid en de geïnteresseerde gewone burger – een uitermate nuttige functie.

Enkele uren na publicatie een woedende Patrick Verstuyft aan de lijn, de woordvoerder die de ondankbare taak heeft ervoor te zorgen dat de indruk bestaat dat Schauvliege een rechtlijnig en visionair beleid voert. Hij probeerde nog beleefd te beginnen, maar al snel ging het over schandalige en deontologisch onverantwoorde journalistiek, omdat zijn minister niet aan het woord was gelaten in het artikel, en omdat Knack zich had laten manipuleren om zo’n eenzijdig artikel te publiceren.

Hij was zelf journalist geweest, hij wist hoe het moest, je laat alle partijen aan het woord en dan kan de lezer oordelen. Helaas was het in dit geval niet nodig om alle partijen aan het woord te laten om de lezer de kans te geven te oordelen. De feiten spreken voor zich. Het lokale milieubeleid wordt drooggelegd, met als argument dat de gemeenten ondertussen zelf het belang van milieumaatregelen zullen ingezien hebben en daar geld voor opzij zullen zetten.

Hoe naïef kun je zijn als beleidsvoerder, hoe blind voor de realiteit van wat er in je eigen sector gebeurt. Het is ondertussen duidelijk dat het moeilijk is de basis te mobiliseren voor een duurzaam leven. Als je wacht op de basis kom je oeverloos te laat in, bijvoorbeeld, je strijd tegen het broeikaseffect door een ecologisch verantwoorde levensstijl met inzet voor hernieuwbare energiebronnen te promoten.

Begin deze week op een grote bijeenkomst van ondernemers was het nogmaals duidelijk: ze denken wel aan ecologische en duurzame maatregelen, maar meestal in de context van het stroomlijnen van hun economische parameters, als neveneffect van maatregelen die geld moeten opbrengen. Nochtans kunnen grote ondernemingen instrumenteel zijn in het implementeren van milieumaatregelen. Delhaize en Colruyt laten de consument binnenkort niet meer kiezen tussen duurzaam en niet-duurzaam gevangen vis: ze bieden alleen nog duurzaam gevangen vis aan. Als je op de consument moet wachten, is de vis uitgestorven voor er aan duurzaam vangen wordt gedacht.

Diverse overheden promoten duurzame maatregelen, en hopen dat de rest zal volgen. Maar het getuigt van blinde naïviteit te verwachten dat de basis zo maar je verhaal zal overnemen. Net die mensen die concreet het voorbeeld kunnen geven inzake milieuvriendelijkheid, die rechtstreeks in contact staan met de basis, dreigen te verdwijnen. Hoe ondoeltreffend kun je als minister zijn voor de sector die je verondersteld wordt te promoten?!

Verstuyft had nog een uitsmijter in zijn mouw zitten: als zijn minister voor het verhaal gecontacteerd was geweest, had ze kunnen vertellen dat ze toch geld ging vrijmaken voor een lokaal milieubeleid, en had Knack een primeur gehad. Ha ja! Eerst onder druk van de geruchten over een verhaal in Knack snel-snel een persbericht in elkaar flansen waarin je een bocht van 180 graden in je beleid maakt, en dan schermen met een verloren primeur.

’t Blijft vaag wat de toekomst voor het lokale milieubeleid in de nieuwe versie-Schauvliege zal bieden. Uit het persbericht blijkt alvast dat de subsidiëring van 25 naar 9 miljoen wordt teruggeschroefd (plus 1 miljoen voor de provincies). Het artikel in Knack heeft de gemeenten dus 9 miljoen euro opgeleverd. Dat is beter dan niks, maar toch nog altijd minder dan de helft van wat er tot dusver voorzien was. Is dat nu goed of slecht nieuws?

We kunnen ten slotte niet genoeg benadrukken dat Schauvliege ook de minister is die, tegen alle wetenschappelijke adviezen in, de jacht op de vos versoepeld heeft – alsof het feit dat in Vlaanderen nu al elk jaar naar schatting een kwart van het vossenbestand wordt gedood niet volstaat. Volgens de woordvoerder was er voor die beslissing een groot maatschappelijk draagvlak. Dat zal wel ja, als je alleen in de hoek van de jagersvrienden van de minister-president en een aantal natuur-onvriendelijke burgemeesters gaat kijken.

Dirk Draulans

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content