Opinie

Ursula von der Leyen

‘Ecologische en digitale transities zullen ons allemaal raken, voor Europese bedrijven schept dit nieuwe mogelijkheden’

Ursula von der Leyen Voorzitter van de Europese Commissie

‘We maken vandaag transities door in een steeds roerigere en complexere wereld. De recente gebeurtenissen wijzen ons erop dat een week in de politiek lang is’, schrijft voorzitter Ursula von der Leyen, na de eerste 100 dagen van de nieuwe Europese commissie.

Voordat ik 100 dagen geleden aantrad, werd ik getroffen door de doortastendheid van de volgende generatie Europeanen – in bezieling en in actie. Dit zag – en hoorde – ik vrijdag opnieuw luid en duidelijk toen duizenden jongeren in Brussel de straat opgingen om te demonstreren voor onze planeet.

Deze generatie wil snel vooruit – en ze heeft gelijk. Omdat we voor twee grote transities tegelijk staan, een ecologische en een digitale. Die zullen ons allemaal raken, waar we ook leven, wat we ook doen. Ze veranderen de manier waarop we reizen of dingen ontwerpen, maken en consumeren. Voor Europese innovatoren, ondernemers en bedrijven schept dit nieuwe mogelijkheden.

Maar we maken deze transitie door in een steeds roerigere en complexere wereld. De recente gebeurtenissen wijzen ons erop dat een week in de politiek lang is. De afgelopen dagen was ik in Griekenland en Bulgarije om de druk op onze grenzen met eigen ogen te zien en Europese solidariteit te bieden – moreel en met financiële en technische ondersteuning. Het maakte duidelijk dat we migratie op een humane, doeltreffende en alomvattende wijze moeten aanpakken. Een dag eerder was ik in ons centrum voor crisisbeheersing bij de planning van de verschillende manieren waarop Europa kan helpen om de gevolgen van het coronavirus te beperken.

Deze week laat zien dat het steeds belangrijker wordt dat Europa sterker, verenigd en strategischer is in zijn denken, handelen en spreken. We moeten ook nieuwe partnerschappen en allianties smeden, zoals we de komende dagen met Afrika zullen aankondigen. En we moeten de bestaande versterken, zoals we doen met de landen van de Westelijke Balkan.

Het sturen van de dubbele transitie in deze veranderende wereld vormt de drijvende kracht van deze Commissie. Dit is de taak en de kans van onze generatie. En daarom zijn we vanaf de eerste dag vastbesloten om snel een billijk en welvarend, groen en digitaal Europa te bouwen voor onze kinderen.

Overdreven voorzichtig beleid is het grootste risico voor de toekomst van onze planeet. Daarom hebben we als een van onze eerste acties de Europese Green Deal gelanceerd. Centraal daarin staat het doel om van Europa tussen nu en 2050 het eerste klimaatneutrale continent te maken. Deze week hebben we voorgesteld om die harde ambitie in harde wetgeving om te zetten.

Dat gaat uiteraard om het terugbrengen van de natuur in ons leven en het terugdringen van de uitstoot. Maar de Europese Green Deal is zoveel meer – het is onze nieuwe groeistrategie. De deal biedt zekerheid voor investeerders en laat onze economieën groeien op een manier die de mensen, de planeet en de gemeenschap meer teruggeeft dan afneemt.

Maar we moeten snel handelen en ervoor zorgen dat niemand aan zijn lot wordt overgelaten. We beseffen dat de verandering voor sommigen moeilijker zal zijn dan voor anderen. Daarom hebben we voorgesteld 100 miljard euro te reserveren voor een rechtvaardige transitie voor allen – met name voor degenen die grotere stappen moeten zetten dan anderen. Alleen door mensen en billijkheid voorop te zetten, kunnen we ervoor zorgen dat de Europese Green Deal toekomstbestendig is.

Uiteindelijk gaat het om vertrouwen, wat tegelijk het sleutelwoord voor onze benadering van de digitale transitie is. Ik geloof in technologie en wat technologie kan doen om ons leven te veraangenamen – van zorgen voor familieleden tot communiceren met vrienden. En ik weet wat technologie kan doen om nieuwe banen en vaardigheden te creëren, en om Europese bedrijven te laten groeien, van de kleinste startup tot de grootste reus.

Maar om van Europa een digitale leider te maken, moeten we onze eigen capaciteiten en ook onze eigen wetten ontwikkelen. Europese innovatie en technologieën moeten wereldwijd kunnen concurreren. Dit vormt de kern van de nieuwe datastrategie, die ons moet helpen onze sterke punten te benutten, door bedrijven en overheden te stimuleren om hun schatten van onbenutte data te gebruiken en te delen. Die strategie zal ons helpen om op een betrouwbare manier kunstmatige intelligentie te optimaliseren.

Alleen met de inzet van al onze krachten en onze diversiteit kunnen we de kansen van de dubbele transitie ten volle benutten. We zetten ons altijd in voor rechtvaardigheid, we koesteren onze waarden en we zorgen voor de dingen die de mensen echt aan het hart gaan. Daarom hebben we al een nieuwe strategie voor gendergelijkheid geformuleerd en de eerste stap gezet voor een Europees plan om kanker te verslaan.

Dus ja, een week in de politiek is lang. Maar in 100 dagen kunnen we alleen een koers uitzetten en de eerste grote stappen van onze tocht zetten. Er zullen obstakels op de weg zijn, en we zullen moeilijkheden zoals die van afgelopen week ondervinden – maar we moeten tijdens de tocht de bezieling van de nieuwe Europese generatie behouden.

Partner Content