Dubbel zoveel schooltoeslagen teruggevorderd in schooljaar 2020-2021

Jong schoolkind © belga

In het schooljaar 2020-2021 is bij 1.366 gezinnen de schooltoeslag teruggevorderd. Dat is een verdubbeling tegenover de 617 terugvorderingen het schooljaar voordien. Dat blijkt uit cijfers die CD&V-parlementslid Katrien Schryvers heeft opgevraagd.

De stijging kan mogelijk verklaard worden door de verlaging van de leerplicht van 6 naar 5 jaar, de verstrengde aanwezigheidsvoorwaarden en misschien ook door de coronacrisis. Schryvers dringt aan op verder onderzoek. Als zou blijken dat corona een rol heeft gespeeld, dringt Schryvers aan op het ongedaan maken van de terugvorderingen.

De schooltoeslag is een jaarlijkse steun voor schoolgaande kinderen uit gezinnen met een laag inkomen. Sinds 2019 maakt de schooltoeslag of selectieve participatietoeslag deel uit van het Groeipakket. Eén van de voorwaarden om aanspraak te maken op de schooltoeslag is een minimale aanwezigheid op school. Als die drempel twee jaar op rij niet wordt gehaald, kan de toeslag worden teruggevorderd.

Er is intussen wel gesleuteld aan de voorwaarden. Zo is de leerplicht sinds het schooljaar 2020-2021 vervroegd van 6 naar 5 jaar en moeten 5-jarige kleuters ook minstens 290 halve dagen aanwezig zijn om aanspraak te maken op de toeslag, dat is 40 halve dagen meer dan voordien.

Uit de cijfers die CD&V-parlementslid Katrien Schryvers heeft opgevraagd, blijkt dat het aantal terugvorderingen van de schooltoeslag voor kinderen in het basisonderwijs de voorbije twee schooljaren verdubbelde, meer bepaald van 617 in het schooljaar 2019-2020 tot 1.366 in het schooljaar 2020-2021. Volgens Schryvers heeft de stijging wellicht te maken met de verlaging van de leerplicht en de verstrenging van de aanwezigheidsnorm in het kleuteronderwijs.

Corona

Ook de Coronacrisis kan volgens de CD&V-politica een rol gespeeld hebben. Zo kan het volgens haar zijn dat ouders hun kleuter vaker hebben thuisgehouden dan ze in een normaal schooljaar zouden doen. Het kan dus zijn dat een aantal kleuters niet de norm van 250 halve dagen in 2019-2020 en al helemaal niet de verhoogde norm van 290 dagen in 2020-2021 gehaald hebben.

Schryvers vraagt aan minister van Onderwijs Ben Weyts “begrip te tonen voor de uitzonderlijke omstandigheden waar het coronavirus ons in plaatst en het effect daarvan op de registratie van de aan- en afwezigheden”. “Ik stel voor om te onderzoeken in welke mate de terugvordering van de schooltoeslagen voor kleuters van kwetsbare gezinnen te wijten is aan de bijzondere coronaomstandigheden, en indien dat het geval is de registratie aan te passen, zodat er geen terugvordering gebeurt of de terugvordering ongedaan kan worden gemaakt voor het afgelopen schooljaar”, aldus Schryvers.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content