‘Dramatisch personeelstekort in kinderopvang’: 6.267 vacatures

Celia Groothedde

Het personeelstekort in de kinderopvang ontspoort. Uit cijfers die Vlaams parlementslid Celia Groothedde (Groen) heeft opgevraagd, blijkt dat er 6.267 openstaande vacatures zijn in de sector. Dat is een stijging met liefst 54 procent tegenover de 4.068 vacatures in 2020.

‘De Vlaamse regering neemt nu wat noodmaatregelen – die soms de zaak nog verergeren- maar laat de crisis verder volledig ontsporen. De cijfers tonen ook dat de aanpak niet lukt – en 6.000 vacatures is een nieuw triest en schrijnend dieptepunt,’, zegt Groothedde.

Verschillende sectoren kampen met een nijpend personeelstekort. Maar de situatie in de kinderopvang lijkt in sneltempo acuter te worden. Met ruim 4.000 vacatures leek de situatie in 2020 al op een kookpunt te zitten. Dat aantal lag dubbel zo hoog als in 2013. Maar uit nieuwe cijfers blijkt dat het aantal vacatures in 2021 nog eens met 54 procent is gestegen naar een volgens Groothedde ‘dramatisch record’ van 6.267 open vacatures.

‘De cijfers duwen de Vlaamse regering met de neus op de feiten hoe structureel ze de problemen in kinderopvang lieten aanzwellen’, meent Groothedde. ‘Al sinds het nieuwe decreet kinderopvang klaagt de kinderopvang de zware werkdruk op de vloer aan, lopen de werkvloer én de opleiding steeds harder leeg en klagen mensen in de kinderopvang dat de kinderopvang geprofessionaliseerd en ondersteund moet worden. Dit is onhoudbaar’, zegt de Groen-politica.

‘Goedkope kinderopvang bestaat niet’

Groothedde spreekt al langer over een structurele onderfinanciering en onderwaardering van de sector. ‘Deze crisis maakt heel duidelijk: goedkope kinderopvang bestaat niet. Als je onderinvesteert, betalen ouders, kindjes of de begeleiders de prijs. In dit model van de Vlaamse regering, wellicht alledrie’.

Om de sector boven water te krijgen, zijn er volgens Groothedde structurele investeringen en een grondige hervorming van de sector nodig. ‘Maar al meer dan twee jaar schuift minister Beke die vraag weg en sneeuwbalt de crisis steeds harder’, besluit Groothedde.

Partner Content