De feiten dateren van 1983. De twee halfbroers, Henry Lee McCollum en Leon Brown, allebei mentaal gehandicapt, bekenden na een heftige ondervraging de verkrachting en verstikking van een meisje in North Carolina.

Veel bewijs was er niet maar de bekentenis, die ze vrijwel meteen weer introkken, volstond voor een terdoodveroordeling voor McCollum, die volgens een psychiatrisch rapport de mentale leeftijd van een negenjarige heeft. Brown kreeg eerst ook de doodstraf, maar zijn straf werd uiteindelijk omgezet in levenslang. McCollum wachtte al dertig jaar op de uitvoering van zijn straf.

DNA-onderzoek toont nu aan dat niet zij het meisje hadden verkracht.

De mannen, nu 50 en 46 jaar oud, werden indertijd veroordeeld nadat een buurtjongen hen had aangewezen als verdacht.

Hun beeltenis werd een tijdlang gebruikt door politici die hun tegenstanders verweten te mild te zijn voor criminelen.

Hun zaak kwam tot het hooggerechtshof dat ook weigerde het vonnis teniet te doen. Uiteindelijk bracht DNA-onderzoek een ommekeer teweeg.

(RR)