Dit weten we al over het Vivaldi-regeerakkoord

Alexander De Croo (Open VLD), koning Filip en Paul Magnette (PS) op 30 september 2020. © Isopix

De Vivaldi-coalitie is geland. Dit weten we al over de inhoud van het regeerakkoord van socialisten, liberalen, groenen en de CD&V.

De nieuwe federale regering zal de komende legislatuur 3,3 miljard euro investeren in nieuw beleid. Daarvan is 2,3 miljard euro geprogrammeerd voor nieuw sociaal beleid en 1 miljard euro voor Veiligheid, Justitie en Defensie. Er is ook sprake van 1 miljard euro voor nieuwe investeringen. Die gaan voornamelijk naar de digitalisering van de overheid, vooral bij Justitie en Veiligheid, en naar het spoor.

Gespreid over alle budgetten wordt iets meer dan 2 miljard euro voorzien om tegen het einde van de legislatuur naar een pensioen van 1.500 euro netto per maand te kunnen gaan. Die verhoging was een belangrijk programmapunt bij heel wat partijen in de aanloop naar de verkiezingen.

Binnen de gezondheidszorg blijft een groeinorm van 2,5 procent gehandhaafd, die voornamelijk voor de verlaging van de factuur voor de patiënt kan worden gebruikt. Daarnaast gaat 1,2 miljard euro naar investeringen binnen de geestelijke gezondheidszorg. Dat geld dient voor betere werkomstandigheden, betere verloning en extra handen in de zorg. Er is sprake van 4.500 extra jobs.

De laagste uitkeringen worden opgetrokken en de fiscaliteit van gezinnen wordt verlicht (goedkopere kinderopvang en betere beloning mantelzorgers), vooral ook voor mensen met een beperking en hun partner. Het geboorteverlof wordt opgetrokken van 10 naar 20 dagen.

Voor de relance wordt een transformatiefonds opgericht. De lagere btw voor afbraak en heropbouw wordt uitgebreid naar het ganse grondgebied.

Er is ook een stevig luik justitie en veiligheid. Het akkoord voorziet de toepassing van het snelrecht voor feiten als relschopperij, winkeldiefstal, straatcriminaliteit, enzovoort. Het is ook de ambitie alle straffen uit te voeren en om naar de aanwerving van 1.600 extra agenten per jaar te gaan, met de nadruk op wijkagenten. De zeven partijen gaan ook voor nultolerantie voor geweld tegen de politie en de hulpdiensten.

De invoering van een rijbewijs met punten zou bestudeerd worden.

Voor justitie en veiligheid zou extra 400 à 500 miljoen voorzien zijn. Dat geld gaat onder meer naar personeel, informatisering en infrastructuur.

Inzake asiel en migratie is er in het akkoord aandacht voor een efficiënter terugkeerbeleid en een aanpak van transmigratie. Ook het masterplan voor de gesloten centra werd bevestigd.

De grote lijnen van het akkoord over de kernuitstap raakten eerder al bekend. Er wordt ook verwezen naar investeringen in Klimaat en Energie en in de strijd tegen armoede. Bedrijfswagens zullen tegen 2026 emissievrij moeten zijn.

Het akkoord bevat ook geen nieuwe belastingen voor de gewone man en vrouw en voor de spaarders, luidt het. Voor de zelfstandigen is ook een verhoging van het minimumpensioen voorzien, net als andere steunmaatregelen. Zo blijft de maatregel behouden waarbij ze geen sociale bijdrage moeten betalen voor de eerste aanwerving, krijgen ze een administratieve vereenvoudiging en wordt er niet geraakt aan de loonwet uit 1996, die de concurrentiekracht van de bedrijven moet garanderen.

Wel komt er een digitaks voor grote internetbedrijven en ook de belastingvoordelen voor sporters worden hervormd.

Over ethische thema’s is afgesproken dat de partijen die deel uitmaken van de regering eerst een onderlinge consensus zoeken voor ze wetgevende initiatieven nemen.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content