Dit stellen Coens en Bouchez voor

Informateurs Joachim Coens (CD&V) en Georges-Louis Bouchez (MR) op 20 december 2019. © Daina Le Lardic
Tex Van berlaer
Tex Van berlaer Journalist Knack

Een ‘universeel pensioen’, een verlengd leven voor de kerncentrales en een commissaris die een staatshervorming moet voorbereiden. Maar wat staat er nog in de voorstellen van de informateurs?

De inhoud van de informateursnota van Joachim Coens (CD&V) en Georges-Louis Bouchez (MR) lag al snel op de straatstenen. Ook de reacties van de partijen deden gauw de ronde. Van een enthousiaste N-VA tot een beteuterde PS. De notities van informateurs Coens en Bouchez zijn in ieder geval rechtser getint dan die van hun voorganger Paul Magnette (PS). Een overzicht.

1. Begroting

– In 2024 moet het begrotingstekort minder dan 1 procent van het bbp bedragen. Ter vergelijking: dit jaar loopt dat tekort op tot 2,3 procent. Van een begroting in evenwicht vóór 2024 is voorlopig geen sprake.

– Belangrijker is hoe de informateurs de doelstelling willen halen. Dat moet gebeuren zonder de fiscale druk te verhogen. Lees: als er nieuwe belastingen bijkomen (of bestaande belastingen verhoogd worden), dan moeten moet er andere verdwijnen (of dalen).

2. Sociaal beleid

– De groeinorm in de sociale zekerheid blijft liggen op 1,5 procent. Informateur Magnette wilde dat plafond aanvankelijk loslaten, zodat er meer geld zou kunnen gaan naar sociaal beleid.

– Er komt een ‘universeel pensioen’. Zo zou er een gewaarborgd minimumbedrag komen voor mensen die vandaag niet lang genoeg gewerkt hebben om beroep te kunnen doen op zo’n bedrag .

– Het minimumpensioen van 1.500 euro – een belangrijke eis van rood en groen – wordt losgelaten. Enkel wie een loopbaan van 45 jaar achter de rug heeft, komt nog in aanmerking.

– In elk geval geven de informateurs ruim de kans aan de sociale partners om tot een vergelijk te komen. Zo mogen zij ook verder discussiëren over wie al dan niet een zwaar beroep heeft.

– De laagste uitkeringen, zoals leeflonen, moeten naar omhoog.

– Op ethisch vlak willen de informateurs gevoelige kwesties als abortus en euthanasie niet meer aan het parlement overlaten, maar binnen de schoot van de regering houden.

3. Werkgelegenheid

– Het voor links gevoelige voorstel om de werkloosheidsuitkeringen sneller te laten dalen, blijft bespreekbaar.

– De loonnorm, die ervoor zorgt dat de Belgische lonen niet te snel stijgen tegenover die van werknemers in de buurlanden, zou behouden blijven. Magnette wilde die nochtans herbekijken.

4. Klimaat en mobiliteit

– De kerncentrales kunnen langer openblijven.

– De CO2-uitstoot moet binnen tien jaar met 35 procent naar beneden. Zo bestendigen de informateurs het jongste klimaatplan dat de verschillende regeringen van dit land sloten. Magnette mikte nog op een vermindering van 55 procent.

– Voor groene belastingen kijkt men in de eerste plaats naar de Europese Unie, waar een kerosinetaks voor vliegtuigmaatschappijen nog tot de mogelijkheden behoort.

5. Justitie, veiligheid en migratie

– Op dit thema zijn er vooral veel evergreens en maatregelen die al afgeklopt werden door de vorige regering: snellere asielprocedures, meer plaatsen in gesloten centra, meer politieagenten rekruteren.

– Het zou dus mogelijk blijven om gezinnen met kinderen in een gesloten centrum vast te houden. Ook de controversiële woonstbetredingen worden niet uitgesloten.

Bonus: Communautair

– Hoewel het institutionele geen apart thema was voor de onderhandelaars, zou er nu sprake zijn een ‘koninklijk commissaris’ die een staatshervorming tegen 2024 moet voorbereiden. Het idee om de komende vijf te gebruiken om na te denken over de toekomst van België, komt vooral uit de koker van de CD&V.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content