Diploma blijkt weinig invloed te hebben op jobkansen voor anderstalige nieuwkomers

© BelgaImage

Volgens minister Muyters moet de verklaring gezocht worden in de taalachterstand van de nieuwkomers. Daardoor kunnen hoogopgeleiden onvoldoende de vruchten van hun diploma plukken.

Of een anderstalige nieuwkomer een diploma heeft of niet, maakt eigenlijk weinig uit voor zijn of haar kansen op een job. Dat schrijft Gazet van Antwerpen zaterdag. Twee jaar na inschrijving bij de VDAB heeft 48 procent van de hooggeschoolde anderstalige nieuwkomers een job, tegenover 44 procent van wie geen diploma heeft.

De cijfers komen uit een antwoord van Vlaams minister van Werk Philippe Muyters (N-VA) op een vraag van Vlaams parlementslid Emmily Talpe (Open Vld). Het verschil in jobkansen tussen laag- en hoogopgeleiden is alleen bij anderstalige nieuwkomers zo klein. Volgens de VDAB heeft 70 procent van alle hoogopgeleide werkzoekenden in Vlaanderen na één jaar een job, terwijl dat bij mensen zonder diploma maar 44 procent is.

Volgens de minister is het niet verwonderlijk dat nieuwkomers zonder diploma bijna even goed scoren als die met een diploma, omdat het taalprobleem voor laaggeschoolden minder een rol speelt. ‘Zij kunnen in verschillende stielen aan de slag zonder dat ze Nederlands kunnen. Bij een hoogopgeleide is dat anders’, zegt hij in Gazet van Antwerpen. ‘Wie in het buitenland advocaat of leerkracht was, moet eerst goed Nederlands leren om die job ook in Vlaanderen te kunnen uitoefenen.’

Emmily Talpe vraagt Muyters om werk te maken van een vlottere erkenning van buitenlandse diploma’s en competenties, zodat meer hooggeschoolde nieuwkomers een job vinden. De minister wijst erop dat Vlaanderen op het vlak van tewerkstelling van anderstalige nieuwkomers al beter scoort dan bijvoorbeeld Duitsland of Zweden.

Partner Content