Opinie

Anthony Godfroid

Dierenwelzijn: belangrijk bij verkiezingen, iets minder in de periodes daartussen

Anthony Godfroid Advocaat

‘De huidige situatie waarbij de dierenwelzijnswetgeving niet wordt toegepast, kan niet langer aanvaard worden’, stellen advocaat Anthony Godfroid en radiopresentatrice An Lemmens.

De niet-toekenning van een milieuvergunning aan een grootschalige hondenverkoper uit Dilbeek die zijn “koopwaar”, vaak geïmporteerd uit het voormalige Oostblok, tentoonstelt in glazen bakken, lijkt geen reden tot actie voor de Inspectiedienst Dierenwelzijn. Deze opmerkelijke vaststelling zet ondergetekenden ertoe aan enige beschouwingen te wijden aan de werking van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid. De bekende verkoper in kwestie klopt zich immers op de borst dat men “gedekt” is door de inspectiediensten. Indien deze diensten niet naar behoren functioneren, is er echter weinig reden tot fierheid.

Om de lezer niet te zeer te vervelen, beperkt deze bijdrage zich tot de kwestie van de Oostblokimport. Voor echter ons betoog aan te vatten, is het interessant weer te geven hoe de Vlaamse minister van Landbouw, Kris Peeters denkt over het federale beleid met minister Laurette Onkelinx aan het hoofd: “Ik vind het heel spijtig dat aan de problematiek, waarover het federale niveau, namelijk Volksgezondheid, al jarenlang de bevoegdheid heeft, niets, 0,0 gebeurd is.” (Commissie Landbouw 15.02.2012)

In 2009 werd een verbod ingevoerd om geïmporteerde honden te verhandelen als de Belgische verkoper minder dan tien nesten afkomstig uit zijn eigen kwekerij verhandelt. Indien toch importpuppy’s worden verkocht, moeten de puppy’s gezond verklaard worden door de kenneldierenarts en moeten zij verplicht een quarantaineperiode “van 5 dagen” ondergaan. Buitenlandse honden moeten verder afkomstig zijn van een onderneming die prijkt op een lijst opgesteld door de Minister van Volksgezondheid. Indien een buitenlandse onderneming nog niet op de lijst staat en de Belgische (door)verkoper een buitenlandse onderneming wenst toegevoegd te zien aan de lijst, moet de Belgische verkoper een aanvraag indienen bij de FOD Volksgezondheid (Dienst Dierenwelzijn). Daarbij moet de Belgische verkoper een kopie overmaken van de dierenwelzijnswetgeving van het land van herkomst (bijvoorbeeld Slovakije).

Onze wetgeving vereist dat op deze lijst van buitenlandse ondernemingen enkel “kwekers” staan opgenomen. Dit is echter hoegenaamd niet het geval. Verschillende Oost-Europese ondernemingen die op de lijst staan, zijn verzamelplaatsen waar puppy’s, gefokt door bijvoorbeeld lokale boeren, worden gegroepeerd, gechipt en dan naar West-Europa verscheept. Op deze manier heeft de Belgische koper geen enkel zicht op de ouderdieren van zijn puppy en is bovendien geheel onduidelijk in wat voor omstandigheden de puppy is gefokt bij de leveranciers van de Oost-Europese verzamelcentra.

Dierenwelzijn: belangrijk bij verkiezingen, iets minder in de periodes daartussen

An Lemmens en Anthony Godfroid

De aanwezigheid van één welbepaalde onderneming op de lijst vormt wel een erg grote doorn in het oog. Het Slovaakse “puppy export s.r.o.” is verantwoordelijk voor een misgelopen transport van 113 puppy’s dat onderschept is door de Duitse inspectie in Schifferstadt. Volgens de Duitse inspecteurs was vrijwel niets in orde: 28 puppy’s werden te jong getransporteerd, waren niet beschermd tegen hondsdolheid, waren besmet met ernstige parasieten, enzovoort. In de periode na het transport stierven niet minder dan 22 puppy’s in Duitse asielen ten gevolge van de transportomstandigheden.

Over deze kwestie zijn verschillende parlementaire vragen gesteld, maar Minister Onkelinx, daarbij geadviseerd door een opmerkelijk team van vast benoemde ambtenaren, ziet geen reden om de exportvergunning in te trekken. Het blijft verder gissen waarom de minister toestaat dat verzamelcentra van lokaal gefokte en niet-gechipte honden op de lijst blijven opgenomen. Parlementaire vragen over deze kwestie worden vooralsnog niet beantwoord.

Vlaams Minister van landbouw, Kris Peeters, maakt zich sterk het beter te zullen doen en benadrukt graag dat hij een dierenvriend is. Nochtans wil hij de bevoegdheid dierenwelzijn onderbrengen bij het CD&V-departement landbouw en visserij. We kunnen maar hopen dat de huidige minister van landbouw oprecht bekommerd is met het lot van de vele (oostblok)honden in ons land. De huidige situatie waarbij de wetgeving niet wordt toegepast, kan niet langer aanvaard worden, nu de niet-toepassing van democratisch tot stand gekomen regels erger is dan het gebrek eraan. Zou u bang zijn van een tijger zonder tanden?

An Lemmens, presentatrice en radiostem

Anthony Godfroid, advocaat aan de Balie te Brussel

Partner Content