Di Rupo: “Belgisch besparingsrecept is het goede”

(Belga) “Ons Belgisch recept van haalbare besparingen en aandacht voor relance is het goede recept.” Op die manier heeft premier Elio Di Rupo maandag het akkoord verdedigd dat het kernkabinet afgelopen nacht bereikte over de begrotingscontrole voor dit jaar en de budgettaire krijtlijnen voor volgend jaar. Met de keuze van de ingrepen stelt de federale regering alles in het werk om de economische machine niet stuk te maken, aldus de premier, volgens wie een juist evenwicht werd gevonden tussen bijkomende besparingen en rechtvaardige nieuwe inkomsten.

Hoewel woensdagnacht al een akkoord werd verwacht, heeft het uiteindelijk tot zondagnacht geduurd alvorens er witte rook uit de schouw van het Egmontpaleis kwam. “Het heeft een beetje bloed, veel zweet en vooral veel koffie gekost”, stak premier Di Rupo van wal. Dat eerste is een verwijzing naar de tuimelpartij waarvan hij het slachtoffer werd op één van de trappen in het Egmontpaleis, met een licht gehavend voorhoofd als gevolg. Dat de onderhandelingen veel tijd in beslag hebben genomen, komt doordat de regering volgens de premier niet zomaar harde bezuinigingsmaatregelen wilde nemen, maar ook niet zomaar als gemakkelijkheidsoplossing blind nieuwe belastingen wilde invoeren. De lasten op arbeid gaan niet omhoog en de regering heeft in de eerste plaats gekeken waar de overheid zelf kan besparen, luidde het. “Pas daarna zijn we op zoek gegaan naar andere maatregelen. Maar ook daarbij ontzien we de burgers en onze KMO’s zo veel mogelijk”, verzekerde de eerste minister. Volgens hem moet de begrotingscontrole er voor zorgen dat ons land uit de procedure van buitensporig begrotingstekort van de Europese commissie kan raken. Bovendien ligt al 80 procent van het begrotingswerk voor volgend jaar achter de rug. De premier bevestigde daarbij dat de federale overheid in het najaar, bij de formele begrotingsopmaak, nog op zoek moet naar 400 miljoen euro. “We beseffen dat we van sommigen een extra inspanning vragen, maar opnieuw houden we die inspanning haalbaar en evenwichtig. En rechtvaardigheid is daarbij de rode draad”, bezwoer de premier. Hij benadrukte dat de regering opnieuw haar verantwoordelijkheid neemt en met dit akkoord een nieuwe stap zet weg uit de crisis. “België respecteert haar engagementen rond de afbouw van het begrotingstekort en behoud zijn geloofwaardigheid op de financiële markten”, besloot Di Rupo. (Belga)

Partner Content