Opinie

John Crombez (SP.A)

‘Deze regering heeft niet de nodige stappen gezet om ieders veiligheid te garanderen’

John Crombez (SP.A) Kamerlid en gewezen voorzitter SP.A

‘De belastingbetaler in dit land heeft recht op een overheid die zijn veiligheid maximaal garandeert. Vandaag is dat helaas allerminst het geval,’ schrijft SP.A-voorzitter John Crombez.

Meer dan twee jaar na de aanslagen in Zaventem trekt de luchtvaartpolitie aan de alarmbel in een open brief. Van de beloofde nieuwe beveiligingsmaatregelen, extra agenten en twee miljoen euro voor nieuw materiaal is vandaag nog altijd niets in huis gekomen. ‘De controles zijn een lachertje’, luidt het zelfs.

De open brief is meteen symptomatisch voor de veiligheidsstatus van het land. Twee jaar geleden was de vaststelling dat die – om verschillende redenen – niet op punt stond. Vandaag kunnen we niet anders dan concluderen dat deze regering niet de nodige stappen heeft gezet om ieders veiligheid maximaal te garanderen. Hoeveel tijd gaan we nu nog verliezen? Deze regering klopt zich continu op de borst, maar in de feiten vertoont ons veiligheidsbeleid nog altijd grote lacunes.

Deze regering heeft niet de nodige stappen gezet om ieders veiligheid te garanderen

De feiten zijn gewoon onthutsend. Zo zijn een efficiënte uitwisseling van gegevens of doorstroming van cruciale informatie vandaag nog altijd uiterst gebrekkig. Uit gesprekken met mensen op het terrein onthoud ik dat de centrale databank – die destijds ook al beloofd werd – vandaag nog altijd het niveau van een Commodore 64 benadert, een pc die furore maakte begin jaren 80. Onze publieke veiligheids- en inlichtingendiensten werken dag en nacht, maar wat baat hun werk en inzet als de bal continu over en weer wordt gejongleerd op het hoogste niveau? Een duidelijke veiligheidsstructuur met eenheid van commando – dat bijvoorbeeld ook alle veiligheidsaspecten van onze verschillende luchthavens coördineert – uittekenen en in werking stellen: waarom gebeurt dat maar niet? Hoeveel tijd heb je daarvoor nodig?

Een performant veiligheidsbeleid vergt veel meer dan goedkope communicatie. Het vergt investeringen in mensen met expertise. Expertise om het internet te screenen, data met elkaar te verbinden en van daaruit kwaliteitsvolle analyses te leveren. Dat dat laatste nog altijd geen onmisbaar deel is in de totale veiligheidsaanpak van de federale gerechtelijke politie, is onbegrijpelijk. Een performant veiligheidsbeleid vergt ook echte investeringen in onze politie. Door het besparingsbeleid komen meer en meer lokale politiekorpsen onder druk omdat de federale politie niet meer in staat is al haar taken uit te voeren. Ook zij roepen al meer dan twee jaar dat het zo niet verder kan. Dat velen onder hen niet de waardering krijgen die ze verdienen, dat ze op zijn omdat ze met veel te weinig zijn.

Een privatiseringsagenda, is dat deze regering langdurige onveiligheid waard?

Kort na de aanslagen beloofde minister Jan Jambon zo 187 extra agenten voor alle Belgische luchthavens, maar zoveel zijn er nooit aangeworven. ‘Die rekruteringshervoming vergt tijd,’ zo luidt de uitleg. Ik kan dat best aannemen, maar meer dan twee jaar? Er is geen enkel bedrijf (in casu de samenleving en u, de belastingbetaler) in dit land dat een manager twee jaar lang zou betalen zonder teken van zichtbaar resultaat. Sterker nog: ook kort voor de aanslagen waarschuwde het personeel de regering al dat er problemen waren met de veiligheid op de luchthaven van Zaventem. Geen mens die snapt waarom de minister van Binnenlandse Zaken dat negeert en blijft negeren in tijden van verhoogde dreiging. Er zijn nog steeds 4.000 politiemensen tekort. Is dat omdat – zoals minister Jambon zelf aankondigde – deze regering politietaken wil privatiseren? Een privatiseringsagenda, is dat deze regering langdurige onveiligheid waard?

Woensdag staat een NAVO-top op het menu in Brussel. We moeten nu dringend investeren in onze inlichtingendiensten en expertise, samen met een ruimer politiekorps dat van preventie – door aanwezigheid en nabijheid – een prioriteit maakt.

De belastingbetaler in dit land heeft recht op een overheid die zijn veiligheid maximaal garandeert. Iedere burger heeft recht op goede publieke veiligheidsdiensten. Vandaag is dat helaas allerminst het geval.

Partner Content