Het Dexia-debâcle blijft alsmaar verder uitdeinen. Niet enkel komt er hoe langer meer evidentie dat we ons in het grote akkoord rond het failliet van Dexia door de Fransen hebben laten rollen, na Arco komt nu ook verzekeringsmaatschappij Ethias met uitgestoken hand naar de belastingsbetaler om de gevolgen van de Dexia-verliezen te delgen. De bewering van ontslagnemend premier Yves Leterme dat het Dexia-dossier de belastingsbetaler geen eurocent zou kosten, klinkt vandaag dolkomisch ware de gevolgen niet zo intriest en kostelijk voor de doorsnee Belg.

Ethias, voor driekwart in handen van de federale, Vlaamse en Waalse overheid en voor het resterende kwart in handen van Ethias Gemeen Recht (een onderlinge verzekeraar met hoofdzakelijk socialistische mandatarissen), heeft ruim 5% van de Dexia-aandelen in handen. Er is reeds 1,2 miljard euro afgeschreven op deze portefeuille. De aandelen Dexia staan nu nog aan 2,81 euro in de boeken terwijl het aandeel amper nog 30 eurocent genoteerd staat. Insiders stellen dat de verliezen binnen de Dexia-holding dermate hoog oplopen dat het aandeel eigenlijk waardeloos geworden is. De overkoepelende holding Ethias Finance wil nu 280 miljoen euro ophalen via een obligatie-uitgifte om de Dexia-aandelen over te nemen van Ethias Verzekeringen. Ethias Finance vraagt de overheid bij te springen als die plaatsing niet lukt. In de huidige marktomstandigheden is de kans zeer reëel dat de overheid voor de volledige 280 miljoen euro zal moeten opdraaien als ze op de vraag van Ethias ingaat.

Na de 1 à 1,5 miljard euro die de belastingsbetaler zal moeten ophoesten om de Arco-cooperanten hun inleg terug te bezorgen (dat men bij Arco nu maar eens stopt met dat idiote verhaal dat het geld uit het waarborgfonds geen belastingsgeld is), vormt deze Ethias-vraag een nieuwe aanslag op de volksportemonnee. In 2008 diende de belastinsgbetaler al 1,5 miljard euro op te hoesten om Ethias in de eerste grote storm van de financiële crisis overeind te houden. Net zoals de toegift aan de Arco-eis een schande was en is, zo zou ook ingaan op de Ethias-vraag een maatschappelijke schande zijn, niet in het minst omwille de voorwaarden welke Ethias op haar beruchte First-rekeningen toekende. Ook hier kan men wederom niet anders dan onwaarschijnlijk mismanagement vaststellen. De begunstigden kunnen er maar wel bij varen maar die voorwaarden liggen totaal buiten wat markt-technisch mogelijk kan zijn. Verliezen stapelen zich hier onvermijdelijk op.

De vertegenwoordigers van Arco en Ethias stonden erbij en keken ernaar terwijl groteske megalomanie en manifest mismanagement Dexia naar de ondergang brachten. Het Dexia-debâcle hoeft nauwelijks onder te doen voor dat van Lehman Brothers in 2008. De meest scabreuze financiële speculatie greep plaats onder het oog van vertegenwoordigers van de socialistische en katholieke zuilen binnen dewelke de respectievelijke vakorganisaties nog steeds de eerste viool spelen. Als zij eerstdaags tijdens de betogingen die ze aankondigen, eisen dat de banken de crisis moeten betalen dan gaat dat van een onwaarschijnlijke hypocrisie getuigen. Hun verantwoordelijkheid in het Dexia-debâcle is groot.

De brutale ongeneerdheid waarmede ze de belastingsbetaler confronteren met de financiële gevolgen van hun eigen wangedrag is ronduit inciviek.

Het Dexia-debâcle blijft alsmaar verder uitdeinen. Niet enkel komt er hoe langer meer evidentie dat we ons in het grote akkoord rond het failliet van Dexia door de Fransen hebben laten rollen, na Arco komt nu ook verzekeringsmaatschappij Ethias met uitgestoken hand naar de belastingsbetaler om de gevolgen van de Dexia-verliezen te delgen. De bewering van ontslagnemend premier Yves Leterme dat het Dexia-dossier de belastingsbetaler geen eurocent zou kosten, klinkt vandaag dolkomisch ware de gevolgen niet zo intriest en kostelijk voor de doorsnee Belg. Ethias, voor driekwart in handen van de federale, Vlaamse en Waalse overheid en voor het resterende kwart in handen van Ethias Gemeen Recht (een onderlinge verzekeraar met hoofdzakelijk socialistische mandatarissen), heeft ruim 5% van de Dexia-aandelen in handen. Er is reeds 1,2 miljard euro afgeschreven op deze portefeuille. De aandelen Dexia staan nu nog aan 2,81 euro in de boeken terwijl het aandeel amper nog 30 eurocent genoteerd staat. Insiders stellen dat de verliezen binnen de Dexia-holding dermate hoog oplopen dat het aandeel eigenlijk waardeloos geworden is. De overkoepelende holding Ethias Finance wil nu 280 miljoen euro ophalen via een obligatie-uitgifte om de Dexia-aandelen over te nemen van Ethias Verzekeringen. Ethias Finance vraagt de overheid bij te springen als die plaatsing niet lukt. In de huidige marktomstandigheden is de kans zeer reëel dat de overheid voor de volledige 280 miljoen euro zal moeten opdraaien als ze op de vraag van Ethias ingaat. Na de 1 à 1,5 miljard euro die de belastingsbetaler zal moeten ophoesten om de Arco-cooperanten hun inleg terug te bezorgen (dat men bij Arco nu maar eens stopt met dat idiote verhaal dat het geld uit het waarborgfonds geen belastingsgeld is), vormt deze Ethias-vraag een nieuwe aanslag op de volksportemonnee. In 2008 diende de belastinsgbetaler al 1,5 miljard euro op te hoesten om Ethias in de eerste grote storm van de financiële crisis overeind te houden. Net zoals de toegift aan de Arco-eis een schande was en is, zo zou ook ingaan op de Ethias-vraag een maatschappelijke schande zijn, niet in het minst omwille de voorwaarden welke Ethias op haar beruchte First-rekeningen toekende. Ook hier kan men wederom niet anders dan onwaarschijnlijk mismanagement vaststellen. De begunstigden kunnen er maar wel bij varen maar die voorwaarden liggen totaal buiten wat markt-technisch mogelijk kan zijn. Verliezen stapelen zich hier onvermijdelijk op. De vertegenwoordigers van Arco en Ethias stonden erbij en keken ernaar terwijl groteske megalomanie en manifest mismanagement Dexia naar de ondergang brachten. Het Dexia-debâcle hoeft nauwelijks onder te doen voor dat van Lehman Brothers in 2008. De meest scabreuze financiële speculatie greep plaats onder het oog van vertegenwoordigers van de socialistische en katholieke zuilen binnen dewelke de respectievelijke vakorganisaties nog steeds de eerste viool spelen. Als zij eerstdaags tijdens de betogingen die ze aankondigen, eisen dat de banken de crisis moeten betalen dan gaat dat van een onwaarschijnlijke hypocrisie getuigen. Hun verantwoordelijkheid in het Dexia-debâcle is groot. De brutale ongeneerdheid waarmede ze de belastingsbetaler confronteren met de financiële gevolgen van hun eigen wangedrag is ronduit inciviek.