“Derde van gescheiden ouders ruziet nog over de kinderen”

(Belga) Ouders kunnen na de scheiding nog sterk bijdragen aan het welbevinden van hun kinderen. Dat blijkt uit cijfers van het onderzoeksconsortium Scheiding in Vlaanderen. Een derde van de ouders ruziet na de scheiding nog over de kinderen.

Partners kunnen na hun scheiding nog sterk bijdragen aan het welbevinden van hun kinderen. Volgens de onderzoekers van Scheiding in Vlaanderen zijn een vermindering van ouderlijke conflicten en het opvoeden van kinderen in een democratisch klimaat positief voor de levenstevredenheid van de kinderen zelf. “Om dat democratische klimaat te scheppen zijn veel steun en controle nodig”, zegt onderzoekster Kim Bastaits. “Dan kan je denken aan affectie geven of het stellen van grenzen bij kinderen.” Daarbij stellen de onderzoekers vast dat kinderen een gezamenlijke betrokkenheid van de ouders als belangrijk ervaren. De cijfers tonen aan dat dat niet altijd het geval is. “Drie vierde van de gescheiden ouders spreekt nog samen over de kinderen en 57 procent neemt gezamenlijk belangrijke beslissingen met betrekking tot hun kroost. Toch maakt 32,3 procent van de gescheiden ouders nog ruzie over de kinderen. 6,1 procent doet dit minstens een keer per maand.” Nog volgens de onderzoekers is de wetgeving rond echtscheiding sterk gefocust op contact tussen ouders en kind, maar minder op gezamenlijke betrokkenheid van de ouders. Het onderzoek werd uitgevoerd door vier Nederlandstalige universiteiten en de studiedienst van de Vlaamse Regering. Er werden tot 390 kind-ouderduo’s geïnterviewd. (KAV)

Partner Content