Denktank Itinera pleit voor invoering van Belgische ‘verantwoordingsdag’

De denktank Itinera roept op tot meer verantwoordelijkheidszin onder Belgische politici en lanceert een pleidooi voor de invoering van een Belgische “verantwoordingsdag”. In Nederland is de verantwoordingsdag al jaren een gevestigde waarde. Jaarlijks leggen ministeries er op de derde woensdag van mei verantwoording af aan de burger voor het gevoerde beleid en de financiën van de staat.

Meer dan één jaar na de nationale verkiezingen heeft België nog geen uitzicht op een federale regering. Dit gebrek aan politieke daadkracht en verantwoordelijkheidszin is voor Itinera onaanvaardbaar en daarom organiseerde de denktank dinsdagmiddag een webinar. ‘Ook de moedeloosheid bij de burger is reden tot bezorgdheid. België bevindt zich overduidelijk in een impasse en de controle op de uitvoering van het regeerakkoord en de verantwoording voor het gevoerde beleid kan zeker beter’, legde Ivan Van de Cloot van Itinera uit.

Itinera lanceert daarom een pleidooi voor de invoering van een verantwoordingsdag in België. In Nederland is die dag al sinds 2000 een gevestigde waarde. Jaarlijks leggen de ministeries er op de derde woensdag van mei verantwoording af aan de burger voor het gevoerde beleid en de financiën van de staat. ‘Onze regering legt dan elk jaar verantwoording af over haar beleid en vooral over de begroting’, zei de Nederlandse professor Marc van Twist van de Erasmus Universiteit Rotterdam. ‘Het systeem werkt na 20 jaar nog altijd niet perfect, maar het kan misschien wel helpen als voorbeeld voor een Belgische context.’

De filosofie achter die traditie – transparantie, goed bestuur en verantwoording – is volgens Itinera helaas nog te vaak zoek in België. Itinera lanceert daarom een oproep om ook in ons land een jaarlijkse verantwoordingsdag in te voeren in de maand juni.

‘De politiek mag niet vergeten dat zij op het einde van de rit verantwoording moet afleggen aan de burger’, aldus Jean Hindriks van Itinera. ‘Daarbij gaat het niet om het bekritiseren van een regering of individuele politici, maar wel om een open dialoog over waar we met ons land naartoe willen. Als we dat gesprek enkel om de zoveel jaar voeren tijdens verkiezingen, lopen we altijd achter de feiten aan.’

Partner Content