Defensie zoekt ruim 4.000 nieuwe militairen en ander personeel in 2024

een soldaat van het Belgische leger

Defensie hoopt volgend jaar 4.010 nieuwe personeelsleden aan te werven. Het gaat zowel om actieve militairen als burgerpersoneelsleden en reservisten. De start van de rekruteringscampagne werd woensdag in bijzijn van federaal minister voor Defensie Ludivine Dedonder (PS) gegeven, in de kazerne in Heverlee.

Het merendeel van de vacatures, 2.500, is voor militairen. Onder hen worden 300 officieren, 950 onderofficieren en 1.250 soldaten en matrozen gezocht. Behalve die militaire functies zoekt Defensie ook 460 burgerpersoneelsleden en 1.050 reservisten. 

‘Het is belangrijk om als departement een reflectie te zijn van de maatschappij’, zegt minister Dedonder. ‘Voor bepaalde functies, zoals administratieve jobs, zijn niet altijd militairen nodig. Daarvoor is het interessant om ook burgers in te zetten.’

Speciale aandacht gaat naar het aantrekken van technische profielen. “In de arbeidsmarkt in het algemeen zijn technici witte raven. Dat is ook zo bij Defensie”, vertelt majoor Margot Van Waeyenberghe. ‘We zoeken alle niveaus, van mechaniekers tot ingenieurs.’

Om nog meer technische profielen aan te trekken, kunnen mensen die een technische bachelor starten of afmaken bij Defensie, dat sinds vorig jaar op kosten van Defensie doen. Voorwaarde is dat iemand daarna minstens anderhalf keer de duur van zijn of haar studie bij het leger blijft werken. 

‘Werken bij Defensie is uniek’, stelt Van Waeyenberghe. ‘Het kameraadschap dat je bij Defensie vindt, is erg groot. Je vindt niet gewoon collega’s, je maakt vrienden, je krijgt een tweede familie.’

Voor 2023 werd een recordaantal van 4.210 nieuwe mensen gezocht. Intussen hebben zich ruim 7.200 kandidaten gemeld voor die vacatures. Dat is een stijging van 13,4 procent tegenover 2022. Het aantal vrouwelijke sollicitanten is tegenover dat jaar in 2023 licht gestegen van 15,3 naar 17,2 procent. 

De rekruteringscampagne heeft ook enkele nieuwe functies en nieuwigheden gelanceerd. Bij de marine is de onderofficier fuselier een nieuwkomer. Deze onderofficiers zullen vanuit Zeebrugge verantwoordelijk zijn voor de bescherming van de haven en de schepen. Bij de landcomponent zijn er voor het eerst aanwervingen voor officieren en onderofficieren cavalerie. 

Bij de luchtcomponent zijn de selectiecriteria van de ogen aangepast. Tot hiertoe was een 10 op 10 vereist om piloot te worden, dit wordt nu verminderd naar 7 op 10. Met het dragen van een bril of contactlenzen is nog steeds een 10 op 10 nodig. Voor het eerst zullen militairen die onder een BDL-status (beperkte duur van een contract) werken, ook de mogelijkheid krijgen om langer te blijven en om te groeien in functie.

Wie bij de special forces wil starten, kan dit vanaf nu doen via een ‘fast track’, waarbij gestart wordt als soldaat paracommando en enkele maanden later een ‘operator qualification course’ gevolgd wordt. In september worden hiervoor twintig plaatsen opengesteld. Tot hiertoe was enkele jaren ervaring binnen Defensie vereist.

Voor de volledige legislatuur wil Dedonder 10.000 nieuwe militairen aangetrokken hebben. ‘Het is een succes’, verzekert de PS-minister. ‘We zien veel jonge mensen naar de jobs toestromen. Tegelijk gaan er veel mensen met pensioen de komende jaren: als we niets hadden gedaan, zou er 20 procent van de jobs verdwenen zijn.’

Vanaf 2025 wil Defensie jaarlijks 2.800 militairen aanwerven. Tegen 2030 is het doel om 29.000 werknemers te hebben, tegenover ongeveer 27.000 op dit moment.

Partner Content