‘De Walen leven boven hun stand’ (Jules Gazon)

Onze politici denken dat ze er electoraal hun voordeel mee doen als ze mensen in de bijstand houden’, zegt de Luikse emeritus professor Jules Gazon.

Begin deze maand stelde de professor op rust een korte studietekst op over de financiële huishouding van Wallonië. Gazon, een voorstander van de aansluiting van Wallonië bij Frankrijk, laat zien dat een onafhankelijk Wallonië ‘onhoudbaar is op het vlak van de overheidsfinanciën’. De professor baseert zich voor dat besluit op het beroerde primaire saldo van Wallonië, het verschil – een enorm tekort in dit geval – tussen uitgaven en inkomsten, exclusief de rentelasten.

Wij vroegen Gazon wat de omvangrijke bezuinigingsplannen die een nieuwe federale regering met de hulp van alle Belgische beleidsniveaus moet doorvoeren, zullen betekenen voor dat financieel in ademnood verkerende Waals gewest.

Kan Wallonië in de gegeven omstandigheden extra budgettaire inspanningen aan?

Jules Gazon: Indien de Walen hun primaire saldo op eigen kracht zouden moeten aanzuiveren, zou dat zonder enige twijfel leiden tot een sterke verarming van Wallonië en mogelijk tot een klimaat van sociale opstand, dat de economie van het hele land in gevaar zou brengen. Maar zolang binnen België, zoals overigens in elk federaal land, de solidariteitsstromen overeind blijven, zal die inspanning door alle Belgen worden gedragen. Laat dat voor Waalse beleidsverantwoordelijken echter geen excuus zijn om zo weinig mogelijk te doen, wel integendeel. Nu de geldstromen uit Vlaanderen de gevolgen van de Belgische financiële gezondmaking voor de Waalse bevolking nog helpen te verzachten, zou ik Waalse politici juist op het hart willen drukken om, uit welbegrepen eigenbelang, precies die beleidskeuzes te maken die zich het best lenen voor een structurele verbetering van de Waalse rekeningen. De omstandigheden laten vandaag weliswaar toe dat de Walen boven hun stand leven, maar dat kan niet blijven duren.

Aan welke beleidsmaatregelen denkt u dan?

Gazon: Een aantal permanente Waalse economische handicaps zouden op een totaal andere manier moeten worden aangepakt. Maar de nota van formateur Elio Di Rupo, hoe interessant ook in bepaalde opzichten, houdt jammer genoeg geen copernicaanse revolutie in op cruciale punten zoals de ambtelijke wildgroei – aanwezig op alle beleidsniveaus, maar ook en vooral in Wallonië – en het werkgelegenheidsbeleid. Werkloosheid hoeft anders geen noodlottigheid te zijn. Maar onze politici denken er electoraal hun voordeel mee te doen als ze mensen in de bijstand houden. (HRE)

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content