De VRT kostte Vlaming 40,6 euro

Het VRT-gebouw in 2010.

De VRT kostte de Vlaming in 2019 40,6 euro.

Dat blijkt uit het jaarverslag van de openbare omroep, dat werd voorgesteld in de Commissie Media van het Vlaams Parlement.

De openbare omroep sloot het jaar af met een overschot van 3,9 miljoen euro, 0,1 miljoen euro beter dan vooraf gebudgetteerd. In 2018 was er nog een tekort van 3,2 miljoen, al is in de beheersovereenkomst met de Vlaamse regering wel vervat dat de VRT elk even jaartal negatief mag gaan en waren er in 2018 zowel verkiezingen als het WK Voetbal.

In totaal haalde de VRT vorig jaar 447,6 miljoen euro aan inkomsten binnen.

Onder Europees gemiddelde

Indien de meerwaarde op de verkoop van de grond en gebouwen op de Reyerssite (+1,5 miljoen) en de bijdrage aan het pensioenfonds voor het contractueel personeel van de VRT (-6,1 miljoen) niet worden meegerekend, dan had de VRT 452,2 miljoen inkomsten. Bijna 274 miljoen daarvan, of 60,5 procent, was afkomstig uit overheidsmiddelen. Elke Vlaming heeft dus iets meer dan 40 euro bijgedragen aan de openbare omroep, een kleine daling in vergelijking met de 41,2 euro uit 2018. De VRT ligt wat de kostprijs betreft onder het Europees gemiddelde, dat op meer dan 60 euro uitkomt.

De VRT maakte in 2019 kosten ten bedrage van 447,4 miljoen euro, waarvan bijna 88 procent – 374,1 miljoen euro – voorzien was voor programma-output.

Partner Content