Opinie

John Crombez (SP.A)

‘De vlaktaks van Gwendolyn Rutten is een belastingsysteem van de rijken, voor de rijken’

John Crombez (SP.A) Kamerlid en gewezen voorzitter SP.A

SP.A-voorzitter John Crombez neemt de voorstellen waar de leden van de partij van Gwendolyn Rutten zich op hun partijcongres over buigen onder de loep: ‘Met Open VLD ligt voor de rijken straks weer een ticket naar een belastingvrij bestaan klaar.’

‘Liberalen willen een zeker en rechtvaardig fiscaal beleid. We hervormen de fiscaliteit tot een transparant en modern geheel.’ Het staat in de congresbundel van Open VLD waar de leden zich vandaag, zaterdag en zondag over buigen.

Als het Open VLD menens is om ons belastingsysteem eerlijker en eenvoudiger te maken, vindt de partij in mij alvast een eerste partner. Twee jaar geleden al deed ik zelf een reeks voorstellen in mijn boek CTRL+ALT+DEL om dat debat te openen. Sta me toe in het blauwe bad te springen en twee van de voorstellen van Gwendolyn Rutten onder de loep te nemen.

Voorstel 44: ‘We verlagen de belastingen en maken ze eenvoudiger. Voor natuurlijke personen schakelen we geleidelijk aan over naar een sociale vlaktaks op alle inkomsten, met twee trappen: bij elke inkomst is een eerste schijf belastingvrij en de rest wordt aan 30% belast. Belastingen op bezit worden afgeschaft.’

Voorstel 48: ‘We maken komaf met aangifte, aanslag en uitbetaling en gaan maximaal voor bevrijdende bronheffingen. Zo maken we een groot deel van de fiscale administraties met hun vele papierwerk en formulieren overbodig.’

Het fiscale einddoel van Open VLD is inderdaad grensverleggend. Maar dan wel in de richting van het verleden. Eén tarief klinkt goed en oogt mooi, maar rechtvaardig is het allerminst. Want waarom de voordelen van 15 miljard lagere belastingen vooral toekennen aan wie al een hoog inkomen heeft? Ruttens voorstel is niets minder dan een terugkeer naar honderd jaar geleden: een belastingsysteem van de rijken, voor de rijken. Die hoeven inkomensstromen alleen maar optimaal te spreiden om bevrijd te zijn van progressieve belastingen.

De vlaktaks van Gwendolyn Rutten is een belastingsysteem van de rijken, voor de rijken.

Bovendien rijst de vraag wie al die verschillende geldstromen van elk individu apart zal controleren. Het idee werkt fiscale ontwijking alleen maar in de hand. Is dat echt het signaal dat je wil geven in tijden van Leaks en Papers? Is dat écht waar we als samenleving naartoe willen? Met Open VLD ligt voor de rijken straks weer een ticket naar een belastingvrij bestaan – en een nog grotere ongelijkheid – klaar. Vrijheid, dat wel, ja. Maar is dit ook fair?

Rutten stelt nu zelf een belasting op meerwaarde van aandelen voor, ook al houdt ze dat al drie jaar tegen in de regering. Maar waarom zou de invoering daarvan ten koste van herverdeling elders moeten gaan? Progressieve belastingen zijn overigens überhaupt niet moeilijk in tijden van big data en krachtige computers. Met eenvoudige middelen is een grote winst op sociaal vlak mogelijk. Waarom mag de nieuwe technologie niet voor meer rechtvaardigheid worden ingezet?

Op één punt ben ik het wel met Gwendolyn Rutten eens. Velen vinden – terecht – dat ze te veel belastingen betalen omdat een ander deel dat te weinig of niet doet. Bovendien is onze fiscaliteit vandaag zo moeilijk – we zijn zowat wereldkampioen aftrekposten – dat velen er niet meer in geloven en afhaken. Alleen staan mijn oplossingen diametraal tegenover de hare.

Mijn partij en ik gaan ook in de toekomst uit van een model waarbinnen iedereen naar eigen draagkracht en vermogen bijdraagt, maar dan wel grondig vernieuwd en vereenvoudigd. Door het inzetten van nieuwe technologieën kunnen we dat nu beter dan vroeger. Hieronder drie vuistregels uit mijn boek CTRL+ALT+DEL:

  1. Een euro is een euro, de bron van het inkomen mag niet langer van tel zijn. Of je nu geld verdient uit aandelen, huizen of door te werken, het maakt niet uit. Dat principe wordt vandaag niet gerespecteerd. Wie anno 2017 inkomen uit vermogen haalt, betaalt minder belastingen dan iemand die vooral geld verdient door te werken. Dat is niet meer van deze tijd. Voor mij is het vanzelfsprekend dat iedereen eerlijk bijdraagt.
  2. De globalisering van alle inkomens in de personenbelasting maakt meteen dat we alle inkomens progressief kunnen belasten. Zo zorgen we voor een échte bijdrage van de grote vermogens en wordt de ongelijkheid tussen inkomsten teruggedrongen. Zo werken we ook aan een verhoging van de belastingvrije som. In zo’n model is het zelfs mogelijk om de eerste 1000 euro die je maandelijks verdient, op welke manier dan ook, belastingvrij te maken.
  3. Tot slot moet ons belastingsysteem behalve eerlijker vooral eenvoudiger worden. Dat begint niet met een vrijgeleide zoals Rutten voorstelt, maar wel met een doorgedreven automatisering waarbij we ervoor zorgen dat iedereen – ook zelfstandigen en kmo’s – een vooraf ingevulde belastingbrief toegestuurd krijgen. Als ze akkoord gaan, is de belasting definitief en volgt er geen controle. Niet akkoord? Dan pas je de aangifte aan. Er komen middelen en tijd vrij die onze belastingdiensten dan voluit kunnen inzetten om – vaak internationale – fraudeurs die onze samenleving bestelen op te sporen.

Samengevat: een zeker en rechtvaardig fiscaal beleid, een transparant en modern geheel, met een controlerende overheid die efficiënt gebruikmaakt van transparante data. Is dat niet eerder het belastingsysteem van de 21ste eeuw mevrouw Rutten?

Partner Content