Opinie

Johan Van Overtveldt (N-VA)

De vervelende gevolgen van een BTW-verhoging

Johan Van Overtveldt (N-VA) Europarlementslid, voormalig minister van Financiën en ex-hoofdredacteur Trends en Knack.

Laten de Vlaamse regeringspartijen zich opnieuw een forse belastingsverhoging opdringen door de PS? Bovendien: meer BTW = meer inflatie = meer jobverlies.

De regering wikt, de PS beslist. Het idee van een indexsprong ligt in de prullenmand. De PS ziet het absoluut niet zitten om naar gemeenteraadsverkiezingen te trekken met de adem van woedende vakbonden in haar nek. Het verzet van vooral de socialistische vakbond tegen een indexsprong werd de voorbije dagen heel concreet.

Voor de regering Di Rupo I begint het naar de begrotingscontrole van de komende weken toe echter behoorlijk te nijpen. Zonder stevige bijkomende maatregelen kan men het begrotingstekort onmogelijk onder de 3 procent van het BBP houden. Na de indexsprong borrelt nu de idee op om bijkomende inkomsten te verwerven via een BTW-verhoging. De idee om een BTW-verhoging te koppelen aan een reductie van de lasten op arbeid ligt blijkbaar ook al in de prullenmand, ook al pleitte onder meer het IMF recent nog nadrukkelijk voor een dergelijke ingreep.

Uiteraard biedt het BTW-systeem talrijke mogelijkheden om de inkomsten te verhogen. Men moet daarbij zelf nog niet direct aan een verhoging van het basistarief van 21 procent denken. Schrappingen in de vele vrijstellingen van of kortingen op het BTW-regime kunnen al snel vele honderden miljoen euro’s opleveren. Maar een BTW-verhoging resulteert ook in belangrijke kosten.

Zo leidt een toename van de BTW-belastingsdruk, onder welke vorm van ook, onvermijdelijk tot hogere inflatie. België zit op het vlak van de inflatie met een probleem dat nu al enkele jaren aansleept. In december 2011 lag het ritme van de prijsstijgingen bij ons op 3,2 procent op jaarbasis, beduidend meer dan het eurozone gemiddelde (+ 2,7 procent) en zeker meer dan bij de drie buurlanden (Duitsland + 2,3 procent, Nederland + 2,5 procent en Frankrijk + 2,7 procent). Een belangrijk onderdeel van de hogere inflatie zit hem in de energieprijzen die op hun beurt vooral door taxaties en heffingen vanwege de overheden méér stegen bij ons dan in de buurlanden.

Meer inflatie vertaalt zich via de index in hogere loonkosten. Met een stevige recessie op het bord kunnen we een verdere verslechtering van de internationale concurrentiepositie van het bedrijfsleven missen als kiespijn. Nog méér jobverlies dan zich nu al aankondigt, is dan onvermijdelijk. De enige manier om een toename van de loonkosthandicap te voorkomen, is de neutralisatie van de BTW-verhoging binnen het indexmechanisme. Maar ook dat is, nauwelijks verwonderlijk, voor de PS onbespreekbaar.

Johan Van Overtveldt

Partner Content