De gedeeltelijke vereffening van de Arco-groep roept vele vragen op. Wat de financiële afwikkeling betreft lijkt ons de belangrijkste vraag welke volgorde er in acht zal genomen worden bij de aanwending van de middelen verworven in de vereffening (dus door de verkoop van activa van Arco).

Het gaat bij die afwikkeling om drie niveaus. Allereerst zullen de banken (ING, KBC, Dexia) terugbetaald worden in hoofde van de vorderingen die zij nog hebben op de vereffende entiteiten. Wat gebeurt er met de bedragen die dan nog beschikbaar zullen zijn?
De communicatie van de Arco verantwoordelijkheden is op dit ogenblik op dit punt op zijn minst onduidelijk te noemen.

Er zijn twee mogelijkheden. Ofwel compenseert men vanuit Arco eerst het Waarborgfonds dat in hoofde van de verleende staatsgarantie de kleine belegger/coöperant in Arco vergoed heeft, ofwel vergoedt men eerst de andere (en grotere) coöperant van Arco (afdelingen van de CM, schoolgemeenschappen, ...).

De eerste optie is de enige maatschappelijk verdedigbare. De tweede optie lichten, zou neerkomen op een publieke schande.

Johan Van Overtveldt

De gedeeltelijke vereffening van de Arco-groep roept vele vragen op. Wat de financiële afwikkeling betreft lijkt ons de belangrijkste vraag welke volgorde er in acht zal genomen worden bij de aanwending van de middelen verworven in de vereffening (dus door de verkoop van activa van Arco). Het gaat bij die afwikkeling om drie niveaus. Allereerst zullen de banken (ING, KBC, Dexia) terugbetaald worden in hoofde van de vorderingen die zij nog hebben op de vereffende entiteiten. Wat gebeurt er met de bedragen die dan nog beschikbaar zullen zijn? De communicatie van de Arco verantwoordelijkheden is op dit ogenblik op dit punt op zijn minst onduidelijk te noemen. Er zijn twee mogelijkheden. Ofwel compenseert men vanuit Arco eerst het Waarborgfonds dat in hoofde van de verleende staatsgarantie de kleine belegger/coöperant in Arco vergoed heeft, ofwel vergoedt men eerst de andere (en grotere) coöperant van Arco (afdelingen van de CM, schoolgemeenschappen, ...). De eerste optie is de enige maatschappelijk verdedigbare. De tweede optie lichten, zou neerkomen op een publieke schande. Johan Van Overtveldt