Opinie

Peter De Roover (N-VA)

‘De onderwijsvakbonden fantaseren erop los om toch maar zoveel mogelijk paniek te scheppen’

Peter De Roover (N-VA) Federaal fractieleider van N-VA

‘We maken jongeren niet warm voor het onderwijs door hen te beloven vroeg met pensioen te kunnen gaan’, schrijft kamerlid en ex-leerkracht Peter De Roover (N-VA) bij de start van het nieuwe schooljaar. ‘Wie daardoor gemotiveerd wordt, gaat alleszins niet om de goede redenen voor de klas staan.’

Het is opnieuw zo ver, ‘heerlijk weer naar school’ klonk het vroeger in advertenties opgemaakt door reclamejongens zonder enig gevoel voor tact.

De onderwijsbonden kennen ook iets van ongepaste sfeerschepping want bij de start van het nieuwe schooljaar verwijten ze de regering dat die de de loopbaan van onderwijsmensen onaantrekkelijker wil maken. ‘Langer werken voor minder pensioen’, klinkt het bij de in rode-groene-of-blauwe hesjes getooide onheilsprofeten.

Om hun bewering kracht bij te zetten, strooien de onderwijsbonden een laagje ernstig ogende berekeningen over hun communicatie. In feite gaat het over simplistisch cijfergegoochel dat onzekerheid moet zaaien in de onderwijsharten. Zo zou de afschaffing van de diplomabonificatie (waarbij voor leraars, in tegenstelling tot alle andere beroepen, de studiejaren worden meegeteld als gewerkte jaren) zorgen voor lagere pensioenen. De vakbonden maken de berekening dan wel op basis van de huidige loopbaanduur. De waarheid is dat ook onderwijsmensen langer moeten werken maar voor hetzelfde of zelfs hoger pensioen. Bovendien verdienen ze langer hun volle loon omdat ze later uittreden.

‘De onderwijsvakbonden fantaseren erop los om toch maar zoveel mogelijk paniek te scheppen’

Dat het pensioen zal berekend worden op basis van het loon van de volledige loopbaan in plaats van de laatste tien jaar, klopt wel. Maar dat gaat pas in 2030 in, wanneer we in het nieuwe pensioenstelsel met punten zitten. Het regeerakkoord bepaalt daarover dat het geen significante daling van de pensioenen mag veroorzaken. De vakbonden weten nu al dat het anders zal zijn. En zo fantaseren ze er op los om toch maar zoveel mogelijk paniek te scheppen. De herfst moet en zal heet zijn, welke brandstof ook dient te worden aangesleurd.

Inderdaad, de loopbaanvoorwaarden van de drie stelsels moeten naar elkaar toegroeien. Dat is een zaak van solidariteit.

Neen, vakbonden, we maken jongeren niet warm voor het onderwijs door hen te beloven vroeg met pensioen te kunnen gaan. Wie daardoor gemotiveerd wordt, gaat alleszins niet om de goede redenen voor de klas staan. Overigens, het mag nog eens herhaald worden dat onze gemiddelde pensioenen zo laag zijn omdat we gemiddeld veel te vroeg uitstappen.

‘Laat leraars leraar zijn en het pensioen zal niet meer gezien worden als een vluchtheuvel.’

Er zijn tal van andere problemen die de job van leerkracht zwaar maken en onze aandacht verdienen, zoals bijvoorbeeld het verminderen van de ontmoedigend hoge planlast. Het leraarschap kan een geweldige job zijn, als de inhoud niet wordt uitgehold. Laat leraars leraar zijn en het pensioen zal niet meer gezien worden als een vluchtheuvel.

Collega Koen Daniels vraagt dat er weer gemakkelijker herexamens kunnen gegeven worden. Die horen inderdaad in een ruim pallet waar een klassenraad over moet kunnen beschikken bij de begeleiding van leerlingen. Het idee vult ook de interessante denkpiste van minister Hilde Crevits over het B-attest aan.

Als de vakbonden nu weer beginnen angst te zaaien met valse en/of scheefgetrokken informatie, dan komen zij zeker in aanmerking voor zo’n herexamen. Tijdige remediëring is natuurlijk beter, maar misschien is het naïef daarop te hopen bij de hardleerse onderwijsbonden.

Ik wens mijn collega’s-leerkrachten een gemotiveerd schooljaar toe en vakbonden die zich inzetten voor de inhoudelijke opwaardering van wat in beginsel nog altijd de mooiste job van allemaal kan zijn.

Partner Content