Veli Yüksel (Open VLD)

‘De militairen zetten hun beste beentje voor. Ze mogen van hun minister hetzelfde verwachten’

Veli Yüksel (Open VLD) Gemeenteraadslid in Gent

Op de vooravond van de nationale feestdag staat Kamerlid Veli Yüksel stil bij de toekomst van het Belgisch leger. ‘Het leger van de 21ste eeuw is niet meer samen te vatten in louter bommen en granaten. Een modern leger moet een afspiegeling van onze samenleving zijn.’

Op 21 juli, tijdens het defilé, zijn de militairen op straat te zien. Of beter gezegd: nog meer militairen, want sinds de terroristische aanslagen in Frankrijk en België is dat een vertrouwd gezicht geworden in steden als Brussel en Antwerpen. Bij het traditionele défilé op de nationale feestdag zullen ‘onze jongens’ (m/v) terecht meer dan ooit applaus krijgen. Maar is er wel reden tot feest?

In zijn memoires schreef voormalig premier Leo Tindemans: ‘ik achtte het mijn plicht erop te wijzen dat landsverdediging een essentiële taak van de soevereine staat is, waarvoor de verantwoordelijkheid vooral op de uitvoerende macht weegt. Het leek me alsof niet alle ministers een dergelijke taal verstonden’. Het was 1979 en in België moest toen een beslissing worden genomen over de aankoop van nieuwe gevechtsvliegtuigen.

‘De militairen zetten hun beste beentje voor. Ze mogen van hun minister hetzelfde verwachten’

Vandaag is Defensie – dat klinkt iets meer 21ste-eeuws dan het oubollige Landsverdediging – terug van weggeweest. Internationalisering van veiligheid en defensie, solidariteit tussen de EU-lidstaten en NAVO-partners, en de terroristische dreiging hebben de bezuinigingslogica naar het verleden verwezen. We moeten erover waken dat deze tendens ook aangehouden zal worden. Belgische militairen verschenen sinds de aanslagen van 2015 in het straatbeeld ter ondersteuning van de politie. Bij de bevolking kan ‘Operation Vigilant Guardian’ op heel wat appreciatie rekenen, zeker sinds de mislukte aanslag in het station Brussel-Centraal. Onze luchtmacht is op zijn beurt actief betrokken in de internationale coalitie tegen terreurgroep Islamitische Staat. Er zijn dus redenen genoeg voor fierheid tijdens het défilé aanstaande vrijdag.

Toch is er ook reden voor bezorgdheid. De onvrede in de gelederen is groot over het uitblijven van beslissingen over het al dan niet sluiten van bepaalde kazernes. Ook wat betreft de implementatie van de ‘Strategische Visie’ blijft Defensieminister Steven Vandeput (N-VA) ter plaatse marcheren. Binnenkort gaat een hele troep beroepsmilitairen met pensioen, maar de influx van nieuwe krachten verloopt met horten en stoten. De minister zette koers naar een afgeslankt leger van maximum 25.000 manschappen. Het is maar de vraag of en hoe we aan dat getal zullen raken.

België heeft nood aan een efficiënt leger. Een leger dat snel en adequaat kan reageren op externe dreiging en interne calamiteiten, een leger dat ook voldoet aan de verwachtingen van onze NAVO-bondgenoten en Europese partners. Wanneer een leger 25.000 man sterk is, moet het ten allen tijde paraat zijn en op alles voorbereid zijn. Klaar om te worden ontplooid voor operaties in conflictgebieden, klaar voor civiele opdrachten, klaar voor het sluipend terrorisme.

Dat de migrantenstroom dient te worden gecontroleerd staat buiten kijf, maar de oplossing ligt niet op de bodem van de Middellandse

Die drie objectieven worden bijvoorbeeld gekoppeld in ‘Operatie Sophia’, een Europese missie die beoogt smokkelaarsnetwerken op de Middellandse Zee op te rollen, en waarin de Belgische marine is vertegenwoordigd met het fregat Louise-Marie. Dat Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) vorige week opperde om de Belgische medewerking aan de operatie niet te verlengen, omdat het oppikken van bootvluchtelingen een ‘aanzuigeffect van illegale migranten met zich meebrengt’, is onverantwoord. Dat de migrantenstroom dringend dient te worden gecontroleerd staat buiten kijf, maar de oplossing lijkt me niet op de bodem van de Middellandse Zee te liggen. Dat Franckens partijgenoot en Defensieminister Vandeput hem daarin volgt, is onbegrijpelijk. Onder meer dankzij onze Marine werden inmiddels meer dan 30.000 levens gered, meer dan 100 smokkelaars opgepakt, bijna 400 van hun boten vernietigd. Ook militaire humanitaire opdrachten behoren tot de core business van Defensie.

Het leger van de 21ste eeuw is niet meer samen te vatten in louter bommen en granaten. Logistieke en humanitaire opdrachten hebben een niet te onderschatten belang gekregen. Het werken met spitstechnologie is een conditio sine qua non in een wereld waar oorlogsvoering steeds vaker gebruik maakt van cyberaanvallen en drones. Het profiel van diegenen die het uniform willen aantrekken, is dan ook in snel tempo gewijzigd. De tijd van de ‘dagschotels’ slempende Xavier Waterslaeghers als avatar voor de beroepsmilitair behoort al lang tot de folklore.

Xavier Waterslaeghers als avatar voor de beroepsmilitair behoort al lang tot de folklore

Met het moderne beeld van een militair moeten we ook naar de jongeren trekken, maar er is meer nodig dan affiches in onze stations en spotjes op YouTube, want de vacatures bij Defensie raken amper ingevuld. De job moet de waardering krijgen die ze verdient: een aantrekkelijk salaris, een comfortabele woon-werk-situatie, de combineerbaarheid met een gezinsleven, en een volwaardig diversiteitsbeleid zijn acute noden.

Na de parade begint voor politiek Brussel het zomerreces. Ik roep minister Vandeput echter graag op om het défilé als startpunt te zien voor een charmeoffensief. Waarom geen werk maken van (zomer)stages voor jongeren bij Defensie? De ervaring in landen zoals Duitsland, Frankrijk en Denemarken leert dat het openstellen van Defensie voor een beperkte periode voor jonge mensen een goede bron van rekrutering is. Zo kunnen jongeren zien dat militair zijn om veel meer draait dan het bewaken van regeringsgebouwen of stations, en dat vrouwen, Belgen met een andere afkomst, en holebi’s welkom zijn bij Defensie. Het leger moet per slot van rekening een afspiegeling van onze samenleving zijn. Laat die beperkte stageperiode vervolgens uitmonden in scholings- en/of tewerkstellingsmogelijkheden. Als minister is Vandeput tevens belast met ambtenarenzaken, dus een dergelijk plan moet hem als muziek in de oren klinken.

Ik wens de militairen én hun voogdijminister alvast een fijne nationale feestdag en een mooi defilé toe. De militairen zetten – zoals steeds – hun beste beentje voor. Ze mogen van hun minister hetzelfde verwachten. Mogen de woorden van Leo Tindemans hem hierbij tot inspiratie dienen.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content