De meest gangbare voordelen in natura

© Belga

Op enkele jaren tijd is het aantal voordelen in natura sterk uitgebreid. Maar welke zijn nu de meest gangbare?

– De groepsverzekering. Je kan er een aanvullend kapitaal voor je pensioen mee opbouwen. De werkgever zorgt voor de stortingen maar in sommige vallen draagt de werknemer ook bij. Sommige bedrijven voorzien de mogelijkheid de variabele premie die ze aan hun werknemers geven in een groepsverzekering te storten. Het bedrag wordt dan gelinkt aan de resultaten. De groepsverzekering biedt verschillende waarborgen, waarvan de meest gangbare het pensioensparen, de hospitalisatieverzekering, uitkeringen voor arbeidsongeschiktheid en uitkeringen voor overlijden zijn. In functie van de gekozen formule, kan de verzekeraar enkel de bediende of ook zijn gezin dekken. De maandelijkse bijdrage die u als werknemer betaalt verleent u een belastingsvermindering van minumum 30% en maximum 40%. Dat is echter alleen geldig als de groepsverzekering een lijfrente of een kapitaal in geval van overlijden bepaalt. De hospitalisatieverzekeringen passen dus niet in het kader van dat gunstig fiscaal regime. Het opgespaarde kapitaal komt toe aan de werknemer, ook al verandert hij van werkgever. Maar dat bedrag wordt maar op het moment van het pensioen vrijgegeven.

– De bedrijfswagens. Met of zonder tankkaart blijft de bedrijfswagen diep geworteld in de succescultuur. Noodzakelijk voor zeer mobiele werkers, blijft de wagen voor veel kaderpersoneel een moeilijk te beconcurreren extralegale aanvulling. Vandaag rijden er ongeveer 770.000 wagens rond in België. Diegenen die gratis over een bedrijfswagen beschikken en die het recht hebben die voor privédoeleinden te gebruiken, genieten van een belastbaar voordeel. De waarde van dat voordeel wordt voortaan berekend op basis van de catalogusprijs, de CO2 uitstoot en de leeftijd van de wagen. Als je een persoonlijke bijdrage betaalt zal ze van dat belastbaar voordeel afgetrokken worden. In de feiten is de belasting op Voordelen Alle Aard voor 83% van de gebruikers van bedrijfswagens hoger dan twee jaar geleden, berekende LeasePlan. Het eerste gebruiksjaar, als de auto gloednieuw is, ligt het Voordeel Alle Aard zelfs gemiddeld 44% hoger. Het zijn vooral het lager kaderpersoneel en de werknemers die een externe functie uitoefenen die proportioneel meer betalen.

– Het ‘mobility pack’. De verstikking van de stadscentra verplicht meer en meer bedrijven voor een geïntegreerde aanpak te kiezen. Dit jaar hebben een dertigtal werkgevers op die manier een budget van “intelligente mobiliteit” ingevoerd. Het principe: de loontrekkende kiest op vrijwillige basis en à la carte vervoersmiddelen binnen de perken van een financieel kader. Zo kan hij voor een bedrijfswagen kiezen of voor een combinatie van een kleine wagen en een abonnement op het openbaar vervoer of een bedrijfsfiets, soms zelfs elektrisch.

– Het collectieve bonusplan. Een werkgever kan een premie aan een groep werknemers toekennen. Die premie geniet van een gunstige fiscale behandeling en moet gelinkt zijn aan het behalen van concrete doelstellingen die op voorhand vastgelegd worden en collectief en meetbaar zijn. Ze kunnen van financiële orde zijn, zoals het realiseren van een bepaald zakencijfer, of ook sociaal, zoals de verlaging van het afwezigheidscijfer. Initieel was het maximumbedrag vastgelegd op 2200 euro per werknemer en per jaar. Dat evolueerde geleidelijk aan om in 2014 de som van 3131 euro bruto te bereiken.

– De warrants. Sommige bedrijven geven het recht een gegeven aandeel te kopen voor een op voorhand bepaalde prijs. Die ” warrants” worden op een investeerdersrekening gestort op de naam van de bediende. In de praktijk kan de werknemer onmiddellijk zijn warrants doorverkopen en het product van de verkoop op een bankrekening recupereren. De besparing is vooral voor de werkgever die de betaling van sociale bijdragen en vakantiegeld vermijdt.

> Technologische hulpmiddelen. Meer en meer werknemers stellen een smartphone, een tablet of een draagbare computer ter beschikking van hun kaderpersoneel. Ze betalen ook het abonnement – met of zonder bijdrage van de medewerkers – en soms zelfs de internetkosten thuis. Als ze ook voor privédoeleinden gebruikt worden, hebben ze ook een belastbaar voordeel. Maar de sociale zekerheid en de fiscus passen zeer verschillende regels toe: zo bedraagt voor een PC de RSZ bijdrage 13,07% op een forfaitaire bijdrage van 180 euro per jaar. In de ogen van de fiscus is een smartphone of een tablet geen PC of laptop. Het voordeel wordt dan berekend met behulp van de volgende formule: (aankoopprijs van de tablet/duur van de terbeschikkingstelling) + abonnementskost internet x % privégebruik.

– Maaltijdcheques. Maaltijdcheques vervangen door extra loon… Dat zou de gewoontes van 1,6 miljoen Belgische werknemers overhoop gehaald hebben die de papieren bonnetjes nu al bijna 40 jaar gewoon zijn. Het wetsvoorstel om er komaf mee te maken werd echter verworpen. Wel worden ze allemaal elektronisch vanaf 1 januari 2016. De maaltijdcheque, waarvan de toegekende hoeveelheid gelijk moet zijn aan het aantal gepresteerde dagen, zal dus een perfect geïntegreerd voordeel blijven met bovendien een geldigheidsduur van 12 maanden.

– New age benefits. Dat zijn voordelen of comfortdiensten die de werker moeten toelaten makkelijker professioneel en privéleven te combineren. Het kan gaan over was- en strijkdiensten, kinderopvang, fitnessabonnementen of een medische check-up die terugbetaald wordt door de werkgever. Die voordelen maken geen deel uit van de harde kern van het salarispakket, maar zijn eerder de spreekwoordelijke kers op de taart.

– Ecocheques. De werkgever kan jaarlijks voor 250 euro maximum aan ecocheques aan zijn werknemer geven. De bedoeling is de aankoop van milieuvriendelijke producten en diensten te vergemakkelijken.

– Cultuurcheques. Op dezelfde manier kan hij maximum 100 euro cultuurcheques per jaar toekennen om sportieve of culturele activiteiten te financieren. Die cheques zijn vrijgesteld van sociale bijdragen en belastingen.

– Cadeaucheques. Er kunnen ook cadeaucheques geschonken worden voor speciale gelegenheden zoals een geboorte (50 euro), voor Sinterklaas, Kerst of Nieuwjaar (35 euro), als de werknemer huwt of gaat samenwonen (tot 200 euro) of voor een vertrek op pensioen. De werkgever kan 35 euro per dienstjaar toekennen met een minimum van 105 euro en een maximum van 875 euro.

Rafal Naczyk

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content