De Lille steunt nieuwe site voor taalvervrouwelijking

(Belga) Naar aanleiding van vrouwendag is er een nieuwe website, www.femilang.org, gelanceerd over taal- en gedragsverschillen tussen vrouw en man. Daarnaast zijn er onder meer tips voor taalvervrouwelijking voor het beroepsleven. De site is een initiatief van Patricia Niedzwiecki, directrice van het Onderzoekscentrum voor de Ontwikkeling van Europese Cultuurvormen, Feminiserings- en Taalinstituut met steun van Brussels staatssecretaris voor Gelijke Kansen, Bruno De Lille (Groen).

De bedoeling van Femilang.org is om een nieuwe stap vooruit te zetten in de gelijke kansen tussen vrouwen en mannen, zowel op de arbeidsmarkt als in de samenleving, en ten strijde trekken tegen taalseksisme. De site bevat onder meer boeken, studies en onderzoeksresultaten van Niedzwiecki rond verbale en niet-verbale taal- en gedragsverschillen tussen beide seksen en geeft tips om het feminiseren te promoten. “We steunen dit initiatief in de hoop dat taal op termijn volledig neutraal wordt. Nu stellen we vast dat een mannelijke vroedvrouw onmiddellijk veranderd wordt in een vroedman maar wel horen we nog al te vaak mevrouw de directeur”, aldus De Lille. Tijdens de persconferentie kondigde Niedzwiecki ook nog aan dat er volgend jaar een film rond taalfeminisering komt. (MVL)

Partner Content