De overstromingen die delen van ons land teisteren zijn de aanleiding om International Rivers.org te bespreken. Want, waar wij momenteel een overvloed van water kennen, is er op sommige plekken in de wereld een schaarste. Niet alleen omdat de weergoden wispelturig zijn, maar omdat om zuiver economische redenen dammen worden opgebouwd daar waar gemeenschappen al eeuwen leven van de stroom. Resultaat is dat miljoenen mensen op aarde worden verjaagd. De organisatie achter de website tracht een evenwicht te zoeken tussen economie en ecologie. Geeft een stem aan wie niet gehoord wordt. Probeert ook u te overtuigen.

De overstromingen die delen van ons land teisteren zijn de aanleiding om International Rivers.org te bespreken. Want, waar wij momenteel een overvloed van water kennen, is er op sommige plekken in de wereld een schaarste. Niet alleen omdat de weergoden wispelturig zijn, maar omdat om zuiver economische redenen dammen worden opgebouwd daar waar gemeenschappen al eeuwen leven van de stroom. Resultaat is dat miljoenen mensen op aarde worden verjaagd. De organisatie achter de website tracht een evenwicht te zoeken tussen economie en ecologie. Geeft een stem aan wie niet gehoord wordt. Probeert ook u te overtuigen.