Opinie

Stefaan Van Hecke (Groen)

De ‘Karaattaks’: fiscaal cadeau van de Diamantclub van N-VA, CD&V en Open VLD

Stefaan Van Hecke (Groen) Kamerlid voor Groen

‘Dat de Diamantclub van CD&V, Open VLD en N-VA er nog maar aan denkt om een fiscaal cadeau aan de diamantsector te geven terwijl de mensen dagelijks de gevolgen van de crisis voelen en de kmo zwicht onder fiscale lasten is ronduit schokkend.’ Dat schrijft Stefaan Van Hecke van Groen.

Verkiezingstijden zijn boeiende tijden. De concentratie aan nervositeit, adrenaline en ongeduld stijgt in de Wetstraat. In de Kamer zagen we een merkwaardig fenomeen. Rond een ideetje van de coming man van CD&V, de slimme maar ook sluwe Koen Geens, schaarde zich een coalitie van partijen uit meerderheid en oppositie: CD&V, Open VLD en N-VA pleitten broederlijk voor een uitzonderlijk fiscaal cadeau voor 1 bepaalde sector: de diamantsector.

‘Diamonds are a girl’s best friends’ zong Marylin Monroe zestig jaar geleden. We merkten dat de diamonds ook het smeermiddel waren voor een coalitie van CD&V, Open VLD en N-VA.

Nu is het niet zo heel verwonderlijk dat ze elkaar snel vonden op dit dossier. Sinds 4 jaar bestaat er immers – binnen de muren van het parlement – een ‘Diamantclub’. Jan Jambon (N-VA) werd voorzitter, Willem-Frederik Schiltz (Open VLD) en toenmalig Kamerlid Servais Verherstraeten (CD&V) werden ondervoorzitter. Hun bedoeling was de belangen van de diamantsector te behartigen op parlementair niveau.

En het resultaat zagen we… En niet voor het eerst. In de vorige legislatuur werd een wetsvoorstel ingediend (ondertekend door Antwerpse parlementsleden van CD&V, Open VLD, N-VA en SP.A en door CDH en MR) met als doel om het moeilijker of quasi onmogelijk te maken om beslag te leggen op diamanten bij onderzoeken naar fiscale fraude in de diamantsector. Deze tekst, werd, na zware kritiek vanuit justitie, niet gestemd. Gelukkig. En daarmee werd de eerste aanval van de diamantlobby afgeblokt. Maar de strijd was niet gestreden.

Tweede poging was wel succesvol met de stemming van de afkoopwet die tot de grootste minnelijke schikking in de Belgische geschiedenis leidde: OmegaDiamonds die 160 miljoen euro betaalde om een miljardenfraude af te kopen. De afkoopwet is typerend voor de regering. De wet kwam tijdens lopende zaken tot stand. Al gauw werd duidelijk dat dit regelrecht tot klassenjustitie leidde. Dan zou men verwachten dat de meerderheid van CD&V, Open VLD en SP.A de wet zou bijsturen?

Wel, gedurende twee jaar is aan die nefaste wet geen komma veranderd. Dat is typerend voor de klassieke tripartite van christendemocraten, liberalen en socialisten: telkens worden multinationals bevoordeeld, terwijl de gewone kmo zwicht onder administratieve en fiscale lasten. Het karaat-cadeau was het zoveelste feuilleton in een reeks van fiscale cadeaus voor de multinationals: notionele intrestaftrek, minnelijke schikkingen in fiscale dossiers en gebrekkige strijd tegen dossiers van fiscale miljoenenfraude.

De Diamantclub van CDu0026V, Open VLD en N-VA wil een fiscaal cadeau voor de diamantsector, terwijl de kmo’s zwichten onder fiscale lasten

De spontane coalitie die zich vormde was nog interessant voor een tweede reden. Blijkbaar zitten N-VA, Open VLD en velen bij de CD&V te popelen om samen politieke zaken te realiseren. Benieuwd wat het ACW daarvan denkt.

Ook de verschuiving van het discours van de SP.A was opvallend. Heette het bij monde van staatsecretaris John Crombez nog dat het voorstel ‘onbespreekbaar’ was, dan opende Johan Vande Lanotte toch wel de deur. Voor de micro van Linda Dewin (VRT) verklaarde hij immers dat het idee van een ’taks op omzet’ goed was. De enige kanttekening die hij maakte was dat het bedrag dan wel hetzelfde moest zijn als bij de vennootschapsbelasting.

Op enkele uren tijd ontstond er dus een spontane coalitie van rechtse partijen. En in diezelfde luttele uren bewoog de SP.A van ‘onbespreekbaar’ naar ‘bespreekbaar’. Om toch maar niet uit de boot te vallen.

De Groenen waren de enigen die geen seconde twijfelden: een dergelijk fiscaal cadeau aan de diamantsector zal Groen nooit stemmen. Wat Groen voorstelt voor de bedrijven, groot maar ook klein, en in alle sectoren: vereenvoudigen, verwitten, en verlagen. Een verlaging van lasten op arbeid die gecompenseerd wordt met inkomsten uit vermogenswinstbelasting.

Over compensatie gesproken. In al hun enthousiasme vertelden N-VA, Open VLD en CD&V er niet bij hoe ze nog een begroting in evenwicht zullen halen en tegelijk een fiscaal cadeau aan de diamantsector doen.

Een kind begrijpt dat de minderinkomsten voor de schatkist meteen in de miljoenen zouden lopen. Waar wil de diamantclub van N-VA, Open VLD en CD&V dan op besparen? Toch niet nog eens op de lonen, pensioenen, uitkeringen en de index?

Dat de Diamantclub van CD&V, Open VLD en N-VA er nog maar aan denkt om een fiscaal cadeau aan 1 sector, de diamantsector, te geven terwijl de mensen dagdagelijks de gevolgen van de crisis voelen, dat vind ik ronduit schokkend.

Partner Content