Marius Meremans (N-VA)

‘De hypocrisie van vrijhavens: bepaalde kunsthuizen voelen zich verheven boven de gewone burger’

Marius Meremans (N-VA) Vlaams parlementslid (N-VA) en leraar Frans

Blijkbaar gaan een aantal organisaties ervan uit het verkrijgen van subsidie gelijkstaat met het ontwikkelen van een zogenaamde vrijhaven waar je als overheid vooral geen controle mag uitoefenen, zegt Marius Meremans (N-VA). ‘Het ontwikkelen van zogenaamde vrijhavens is eigenlijk de facto hypocriet, waarbij linkse politici tegelijk warm en koud blazen’.

Er was blijkbaar wat lokale deining te Brussel, omdat agenten een controle uitvoerden in een cultuurhuis, namelijk de vzw Globe Aroma. Na de controle werden een aantal mensen zonder papieren – die dus illegaal op ons grondgebied verblijven – meegenomen voor verdere controle.

Meteen komen de geijkte substantieven als ‘machtsvertoon’, ‘aanval op culturele instellingen’ en dergelijke boven tafel. Het is niet de eerste keer dat bepaalde culturele organisaties niet meteen tuk zijn op controle vanuit de overheid.

Er wordt geschermd met het argument dat zij een maatschappelijke taak te vervullen hebben die erin bestaat te werken met nieuwkomers. Die opdracht is er zeker en vast en is inherent aan het sociaal-cultureel werk. Vlaanderen heeft een traditie in verenigingen en organisaties die mensen emanciperen en ontvoogden. Dat we vanuit de Vlaamse overheid dan ook inzetten op de integratie van nieuwkomers via cultuur is enorm belangrijk. We moeten evenwel een belangrijk onderscheid maken tussen nieuwkomers en illegalen.

De hypocrisie van vrijhavens: bepaalde kunsthuizen voelen zich verheven boven de gewone burger

Blijkbaar gaan een aantal organisaties ervan uit het verkrijgen van subsidie gelijkstaat met het ontwikkelen van een zogenaamde ‘safe haven‘ waar je als overheid vooral geen controle mag uitoefenen, laat staan zich de vraag stellen of hun activiteiten stroken met datgene waarvoor subsidie in de eerste plaats verkregen is. Het wekt de indruk dat bepaalde kunsthuizen zich verheven voelen boven de gewone burger, die wel de belasting mag betalen maar via de overheid geen recht heeft op een controle door politie of overheid.

Stel je even voor dat bedrijven datzelfde idee zouden toepassen, namelijk dat ze eigenlijk misbaar zouden maken bij eventuele controle op sociale fraude of zwartwerk. Diezelfde mensen uit net diezelfde linkse hoek van het politieke spectrum zouden met de vakbond op kop deze bedrijven terechtwijzen en ze zouden ook nog overschot van gelijk hebben.

Bepaalde politici beweren nu dat deze instellingen en cultuurhuizen net vrijhavens moeten zijn. Maar betekent dat dan dat we plaatsen gaan creëren waar de overheid, laat staan de politie geen recht meer heeft om te komen? Het lijken wel de Middeleeuwen; toen er ook van die vrijplaatsen waren waar lokale krijgsheren geen recht hadden te komen. Bij mijn weten leven we in een rechtsstaat waarbij we overeengekomen zijn dat niemand boven de wet staat – net dat is het verschil tussen een geordende beschaving en de chaos waar mensen met minder nobele bedoelingen gebruik van zullen maken.

Het ontwikkelen van zogenaamde vrijhavens is eigenlijk de facto hypocriet

Hoe leg je trouwens uit aan de burger dat zijn belastinggeld gebruikt wordt om de bewaking te betalen van snelwegparkings – om ongelukken en veiligheid te garanderen – als tegelijk diezelfde burger betaalt om organisaties te subsidiëren die ervoor zorgen dat mensen die weigeren asiel aan te vragen, hun leven blijven riskeren richting UK en tegelijk dat van anderen ook in gevaar brengen? En houden we daarmee net niet de netwerken van mensensmokkelaars in stand?

De framing dat ‘alle vluchtelingen criminelen zijn’ is even ridicuul als stellen dat het asiel – en migratiebeleid ‘onmenselijk’ zou zijn en dat de politie er een ‘heksenjacht’ op nahoudt ten aanzien van culturele instellingen.

Trouwens, de houding van links is ook hier zeer dubieus: langs de ene kant wordt er gesteld dat er een terugkeerbeleid hoort te zijn terwijl er meteen ook gesteld wordt dat er ook vrijhavens moeten zijn waar net geen controle hoort te zijn. Een vrij onsamenhangend verhaal om toch maar niemand tegen de haren in te strijken. Erg moedig is het evenwel niet.

Dat verklaart ook meteen dat het ontwikkelen van zogenaamde vrijhavens eigenlijk de facto hypocriet is, waar linkse politici tegelijk warm en koud blazen. De enige winnaars hier zijn de mensensmokkelaars die dit weer zullen aangrijpen om nog meer geld van economische vluchtelingen te troggelen.

Partner Content