Elio Di Rupo en zijn onderhandelaars legden vorige week een begroting neer om ons land binnen de krijtlijnen van de Europese noodzaak te houden. De volgende maanden moeten uitwijzen in hoeverre deze oefening succesvol zal zijn. Een goede boekhouding is noodzakelijk als basis voor elke organisatie. Willen wij als land competitief meespelen, en niet louter overleven, zal er echter meer nodig zijn.

The world is flat. Wij moeten de globale kaart voor ogen houden om onze welvaart op peil te kunnen houden. Daar is meer voor nodig dan gewoon een sluitende huishoudportemonnee.

Sinds kort hebben we in ons land de omslag gemaakt naar de lang-aangekondigde vergrijzing van onze maatschappij. Vorig jaar hebben wij in stilte de stap gezet: actieve landgenoten die het arbeidscircuit verlaten, worden niet meer automatisch vervangen door een jongere nieuwkomer. Binnen tien jaar gaan er voor elke tien nieuw-gepensioneerden nog slechts acht jongeren aan de slag. We gaan dus hetzelfde werk moeten verrichten met minder mensen. Daar zijn verschillende oplossingen voor.

We kunnen alle hens aan dek roepen en ieder paar actieve handen mobiliseren. Dat wil de regering Di Rupo doen met een nauwgezetter activeringsbeleid: strengere voorwaarden voor werkloosheidsuitkering en verhoging van de effectieve pensioenleeftijd.

We kunnen ook harder gaan werken. De Belg werkt gemiddeld 38,6 uur per week en behoort daarmee tot de vijf EU landen die het minst lang werken.

Maar we kunnen ook slimmer gaan werken. Meer gedaan krijgen door middel van de technologische middelen die ons ter beschikking staan.

We beschikken vandaag over technologie jaar waarvan we 10 jaar geleden alleen maar konden van dromen. Die middelen kunnen onze taken lichter, sneller en efficiënter maken." Een aantal bedrijven werkt al op die manier, waaronder mijn eigen firma. Met onze elektronische kalender en gedeelde bestanden konden we al prima samenwerken. Door de communicatiesoftware die bij iedereen op de pc staat, hoeven we daarvoor niet meer op kantoor te zijn. We kunnen immers met elkaar telefoneren, videochatten, vergaderen en samen aan documenten werken via de PC. Dat houdt in dat we niet meer gebonden zijn om fysiek op kantoor te zijn om te werken. Het kantoorgebouw is een ontmoetingsplek geworden voor klanten en collega's in plaats van een loutere werkplek. Als de juiste afspraken gemaakt worden met de medewerkers, is het ook niet meer nodig om strikt van 9 tot 5 te werken. De job kan gedaan worden op eender welk moment. Wil je woensdag even naar de supermarkt om de zaterdagkassa's te vermijden, dan heb je weer wat tijd gewonnen. Werk en privéleven geraken beter op elkaar afgestemd wat tot een betere balans leidt. Zo komt er betere tijd vrij voor persoonlijke taken en je toch heel efficiënt kan werken.

Er zijn heel wat voordelen verbonden aan die omvorming van ons arbeidslandschap: in een recent uitgevoerde studie door onderzoeksbureau Vanson Bourne beamen een kwart van de Belgen het betere evenwicht tussen werk en privé. Bijna iedere flexwerker voelt zich meer efficiënt werken. Dat heeft ook te maken met het verminderde tijdsverlies in de file tussen thuis en werk: door je werk te plannen kan je de ochtend- en avondspits vermijden. Weer nodeloze tijd gespaard.

De basis van dit model berust op afspraak en vertrouwen. Afspraken moeten vooraf gemaakt worden over de taken die gedaan moeten worden binnen een vastgelegde termijn. Best wordt er ook een systeem opgezet om de resultaten te meten. Je meet niet op de input van de werknemers, maar hun output. Dat is de basis; al de rest is vertrouwen en coaching. Vertrouwen van de werkgevers in hun medewerkers dat zij effectief hun job doen; vertrouwen van de werknemers dat flexibiliteit geen verdoken kleine lettertjes inhoudt.

Sommige werkgevers zijn bang om de boot in te stappen. Ga ik mijn greep op de mensen niet verliezen? Gaat de groepsdynamiek niet verloren gaan? De bestaande voorbeelden van bedrijven die al geruime tijd het nieuwe werken hebben toegepast bewijzen dat dit niet het geval hoeft te zijn. Het is het risico waard.

Want er zijn ook voordelen voor werkgevers. Zo blijken de medewerkers gemotiveerder te zijn, wat resulteert in minder absenteïsme. De kosten voor kantoor en reizen verminderen substantieel. En tenslotte is het ook een doorwegende factor om goede mensen aan te trekken. De jongeren die de arbeidsmarkt vandaag betreden zijn de digital natives die al lang gewoon zijn op de geconnecteerde manier samen te werken en te studeren met PC, smartphone, Instant Messaging en sociale netwerken.

Bedrijven die deze technologie uitsluiten kunnen niet op hen rekenen. Je kan een afgestudeerde die in de woonkamer met muziek op de achtergrond, via online search en chat zijn studies heeft volbracht geen werkplek aanbieden die lijkt op de donkere stille studiekamer met de lamp waarin velen van ons dat hebben gedaan. Succesvolle organisaties kunnen, echter niet zonder die bright, young new professionals. De vergrijzing, weet u wel; de niet automatische vervanging. En als je die ervaren eind- vijftiger met al zijn kennis nog actief aan het werk wil houden, doe je dat het beste door hem een flexibele werkomgeving aan te bieden in plaats van brugpensioen."

In dat licht moet de organisatie bekenen worden van de Nationale Thuiswerkdag die op donderdag 8 december plaatsvindt. Het is een motivatie-actie om een mentaliteitsverandering door te voeren. Want vandaag kan het anders, en morgen moet het. Zo helpen we onszelf en onze economie.

Elio Di Rupo en zijn onderhandelaars legden vorige week een begroting neer om ons land binnen de krijtlijnen van de Europese noodzaak te houden. De volgende maanden moeten uitwijzen in hoeverre deze oefening succesvol zal zijn. Een goede boekhouding is noodzakelijk als basis voor elke organisatie. Willen wij als land competitief meespelen, en niet louter overleven, zal er echter meer nodig zijn. The world is flat. Wij moeten de globale kaart voor ogen houden om onze welvaart op peil te kunnen houden. Daar is meer voor nodig dan gewoon een sluitende huishoudportemonnee. Sinds kort hebben we in ons land de omslag gemaakt naar de lang-aangekondigde vergrijzing van onze maatschappij. Vorig jaar hebben wij in stilte de stap gezet: actieve landgenoten die het arbeidscircuit verlaten, worden niet meer automatisch vervangen door een jongere nieuwkomer. Binnen tien jaar gaan er voor elke tien nieuw-gepensioneerden nog slechts acht jongeren aan de slag. We gaan dus hetzelfde werk moeten verrichten met minder mensen. Daar zijn verschillende oplossingen voor. We kunnen alle hens aan dek roepen en ieder paar actieve handen mobiliseren. Dat wil de regering Di Rupo doen met een nauwgezetter activeringsbeleid: strengere voorwaarden voor werkloosheidsuitkering en verhoging van de effectieve pensioenleeftijd. We kunnen ook harder gaan werken. De Belg werkt gemiddeld 38,6 uur per week en behoort daarmee tot de vijf EU landen die het minst lang werken. Maar we kunnen ook slimmer gaan werken. Meer gedaan krijgen door middel van de technologische middelen die ons ter beschikking staan. We beschikken vandaag over technologie jaar waarvan we 10 jaar geleden alleen maar konden van dromen. Die middelen kunnen onze taken lichter, sneller en efficiënter maken." Een aantal bedrijven werkt al op die manier, waaronder mijn eigen firma. Met onze elektronische kalender en gedeelde bestanden konden we al prima samenwerken. Door de communicatiesoftware die bij iedereen op de pc staat, hoeven we daarvoor niet meer op kantoor te zijn. We kunnen immers met elkaar telefoneren, videochatten, vergaderen en samen aan documenten werken via de PC. Dat houdt in dat we niet meer gebonden zijn om fysiek op kantoor te zijn om te werken. Het kantoorgebouw is een ontmoetingsplek geworden voor klanten en collega's in plaats van een loutere werkplek. Als de juiste afspraken gemaakt worden met de medewerkers, is het ook niet meer nodig om strikt van 9 tot 5 te werken. De job kan gedaan worden op eender welk moment. Wil je woensdag even naar de supermarkt om de zaterdagkassa's te vermijden, dan heb je weer wat tijd gewonnen. Werk en privéleven geraken beter op elkaar afgestemd wat tot een betere balans leidt. Zo komt er betere tijd vrij voor persoonlijke taken en je toch heel efficiënt kan werken. Er zijn heel wat voordelen verbonden aan die omvorming van ons arbeidslandschap: in een recent uitgevoerde studie door onderzoeksbureau Vanson Bourne beamen een kwart van de Belgen het betere evenwicht tussen werk en privé. Bijna iedere flexwerker voelt zich meer efficiënt werken. Dat heeft ook te maken met het verminderde tijdsverlies in de file tussen thuis en werk: door je werk te plannen kan je de ochtend- en avondspits vermijden. Weer nodeloze tijd gespaard. De basis van dit model berust op afspraak en vertrouwen. Afspraken moeten vooraf gemaakt worden over de taken die gedaan moeten worden binnen een vastgelegde termijn. Best wordt er ook een systeem opgezet om de resultaten te meten. Je meet niet op de input van de werknemers, maar hun output. Dat is de basis; al de rest is vertrouwen en coaching. Vertrouwen van de werkgevers in hun medewerkers dat zij effectief hun job doen; vertrouwen van de werknemers dat flexibiliteit geen verdoken kleine lettertjes inhoudt. Sommige werkgevers zijn bang om de boot in te stappen. Ga ik mijn greep op de mensen niet verliezen? Gaat de groepsdynamiek niet verloren gaan? De bestaande voorbeelden van bedrijven die al geruime tijd het nieuwe werken hebben toegepast bewijzen dat dit niet het geval hoeft te zijn. Het is het risico waard. Want er zijn ook voordelen voor werkgevers. Zo blijken de medewerkers gemotiveerder te zijn, wat resulteert in minder absenteïsme. De kosten voor kantoor en reizen verminderen substantieel. En tenslotte is het ook een doorwegende factor om goede mensen aan te trekken. De jongeren die de arbeidsmarkt vandaag betreden zijn de digital natives die al lang gewoon zijn op de geconnecteerde manier samen te werken en te studeren met PC, smartphone, Instant Messaging en sociale netwerken. Bedrijven die deze technologie uitsluiten kunnen niet op hen rekenen. Je kan een afgestudeerde die in de woonkamer met muziek op de achtergrond, via online search en chat zijn studies heeft volbracht geen werkplek aanbieden die lijkt op de donkere stille studiekamer met de lamp waarin velen van ons dat hebben gedaan. Succesvolle organisaties kunnen, echter niet zonder die bright, young new professionals. De vergrijzing, weet u wel; de niet automatische vervanging. En als je die ervaren eind- vijftiger met al zijn kennis nog actief aan het werk wil houden, doe je dat het beste door hem een flexibele werkomgeving aan te bieden in plaats van brugpensioen." In dat licht moet de organisatie bekenen worden van de Nationale Thuiswerkdag die op donderdag 8 december plaatsvindt. Het is een motivatie-actie om een mentaliteitsverandering door te voeren. Want vandaag kan het anders, en morgen moet het. Zo helpen we onszelf en onze economie.