Wat was koning Albert boos. U herinnert zich nog die toespraak van Albert aan de vooravond van de nationale feestdag. De vorst sloeg net niet met de vuist op tafel om lucht te geven aan zijn ongenoegen over het formatiegeknoei. Volgden op het tv-nieuws de onvermijdelijke straatinterviews met enkele freules die vonden dat onze goede koning dik gelijk had. Die politici bakten er niets van.

Bovendien zaten die politici daar maar te treuzelen en te vitten over Brussel-Halle-Vilvoorde terwijl rondom ons de financiële markten hun wilde gangen gingen en België in het vizier gingen nemen. Daarom moest er snel een antwoord komen van de onderhandelende partijen op de nota van formateur Elio Di Rupo.

En toen deed zich is heel vreemds voor. N-VA stapte uit de onderhandelingen want niet gediend met de voorstellen van Di Rupo. CD&V, onder de indruk van het vorstelijke theaterstuk, sleepte zich toch naar de formatieonderhandelingen.

En kijk, prompt was de 'sense of urgency' - het nieuwe 'buzz word' in de Wetstraat - als sneeuw voor de zon verdwenen. Iedereen - formateur Elio Di Rupo als eerste - trok met grote vakantie. Ook de koning, bevrijd als hij was van de verlammende gedachte aan een federale regering met Bart De Wever als vicepremier, haastte zich richting Zuid-Frankrijk.

Tijdens de afwezigheid van de bollebozen van de regeringsformatie voltrok zich de wereldwijde financiële kladderadatsch, met als hoogtepunt de kredietverlaging van de Verenigde Staten na de voorbije zwarte beursweek.

Volgens formateur Di Rupo, die eind vorig jaar nog beweerde dat elke dag die voorbijging een verloren dag was, hoeven we ons niet nodeloos ongerust te maken. Hij wacht rustig de bevindingen van het monitoringcomité af om over de begroting 2012 te beginnen. Even terloops: dat monitoringcomité buigt zich over cijfers die de regering al lang bij de hand heeft.

De formateur hoeft zich eigenlijk geen zorgen te maken. De regering in lopende zaken zal perfect aansluiten bij de regering die hij wil vormen. De vertragingsmanoeuvres die Di Rupo maar ook de Franstalige liberalen hebben ingezet, dienen geen ander doel dan ervoor te zorgen dat CD&V aan de onderhandelingstafel wordt geklonken. Want, zoals een onderhandelaar het in een van de weekendkranten verwoordde: 'Met deze financiële crisis durft niemand nog de onderhandelingen te verlaten.' Er wordt bijgevolg mee gerekend dat ook CD&V mee de plannen van Di Rupo zal helpen uitvoeren.

De rekening van deze grote vakantie zal eerstdaags worden voorgelegd aan de belastingbetaler.

Wat was koning Albert boos. U herinnert zich nog die toespraak van Albert aan de vooravond van de nationale feestdag. De vorst sloeg net niet met de vuist op tafel om lucht te geven aan zijn ongenoegen over het formatiegeknoei. Volgden op het tv-nieuws de onvermijdelijke straatinterviews met enkele freules die vonden dat onze goede koning dik gelijk had. Die politici bakten er niets van. Bovendien zaten die politici daar maar te treuzelen en te vitten over Brussel-Halle-Vilvoorde terwijl rondom ons de financiële markten hun wilde gangen gingen en België in het vizier gingen nemen. Daarom moest er snel een antwoord komen van de onderhandelende partijen op de nota van formateur Elio Di Rupo. En toen deed zich is heel vreemds voor. N-VA stapte uit de onderhandelingen want niet gediend met de voorstellen van Di Rupo. CD&V, onder de indruk van het vorstelijke theaterstuk, sleepte zich toch naar de formatieonderhandelingen. En kijk, prompt was de 'sense of urgency' - het nieuwe 'buzz word' in de Wetstraat - als sneeuw voor de zon verdwenen. Iedereen - formateur Elio Di Rupo als eerste - trok met grote vakantie. Ook de koning, bevrijd als hij was van de verlammende gedachte aan een federale regering met Bart De Wever als vicepremier, haastte zich richting Zuid-Frankrijk. Tijdens de afwezigheid van de bollebozen van de regeringsformatie voltrok zich de wereldwijde financiële kladderadatsch, met als hoogtepunt de kredietverlaging van de Verenigde Staten na de voorbije zwarte beursweek. Volgens formateur Di Rupo, die eind vorig jaar nog beweerde dat elke dag die voorbijging een verloren dag was, hoeven we ons niet nodeloos ongerust te maken. Hij wacht rustig de bevindingen van het monitoringcomité af om over de begroting 2012 te beginnen. Even terloops: dat monitoringcomité buigt zich over cijfers die de regering al lang bij de hand heeft. De formateur hoeft zich eigenlijk geen zorgen te maken. De regering in lopende zaken zal perfect aansluiten bij de regering die hij wil vormen. De vertragingsmanoeuvres die Di Rupo maar ook de Franstalige liberalen hebben ingezet, dienen geen ander doel dan ervoor te zorgen dat CD&V aan de onderhandelingstafel wordt geklonken. Want, zoals een onderhandelaar het in een van de weekendkranten verwoordde: 'Met deze financiële crisis durft niemand nog de onderhandelingen te verlaten.' Er wordt bijgevolg mee gerekend dat ook CD&V mee de plannen van Di Rupo zal helpen uitvoeren. De rekening van deze grote vakantie zal eerstdaags worden voorgelegd aan de belastingbetaler.