Luc Baltussen

De fiscus en het slappe koord

Luc Baltussen Luc Baltussen is redacteur bij Knack.

De nieuwe fiscale behandeling van bedrijfswagens zal minder opbrengen dan de regering had voorgerekend. LeasePlan en SD Worx becijferden hoe hun klanten getroffen worden en hoe ze erop zullen reageren.

In de ogen van de overheid is het ‘leuk’ als je je bedrijfswagen ook privé mag gebruiken. Daarom is het redelijk dat je er belastingen op betaalt. Maar hoeveel precies? In het verleden moest je meer belasting betalen als je verder van je werk woonde of als je wagen meer CO2 uitstootte. In de nieuwe regeling is de afstand tot het werk niet langer van tel, maar betaal je fors meer als je met een duurdere wagen rijdt.

Volgens een studie van de leasingfirma LeasePlan en SD Worx (socialedienstenverlener voor ondernemingen) hebben vier van de vijf bezitters van een bedrijfswagen een hogere belasting aan hun broek. Meer tot de verbeelding spreekt het cijfer van wie met zijn wagen een voordeel geniet van meer dan 3000 euro per jaar. In het verleden was zoiets alleen weggelegd voor de happy few: 4 procent van de bedrijfswagenrijders. Met de nieuwe regeling zit 37 procent met zo’n hoge regeling – en met een navenante belasting.

Zulke cijfers maken meteen duidelijk dat het uitgesloten is dat de getroffen werknemers en bedrijven lijdzaam zullen toekijken – hoewel LeasePlan meteen toegeeft dat het systeem voor de meeste werknemers voordeliger blijft dan een eigen wagen kopen en kilometers aanrekenen. Nu al is duidelijk dat veel directeuren en kaderleden voor hun nieuwe contracten opteren voor een minder dure wagen. Vertegenwoordigers en commerciëlen die veel rijden en niet zomaar kunnen downgraden, zullen bij hun werkgever ongetwijfeld aandringen op een compensatie: een hoger brutoloon of een betere groepsverzekering.

Een terugval in de verkoop van duurdere wagens betekent voor de overheid: minder btw én minder accijnzen en btw op de brandstof – duurdere wagens verbruiken gemiddeld ook meer. De manier waarop mensen zich aan de nieuwe regeling aanpassen, zal dus meteen ook de opbrengst van de maatregel beïnvloeden. Dat kan natuurlijk geen verrassing zijn; dat mensen proberen aan belastingen te ontkomen is regel één van elke fiscale politiek. Het is ook de reden waarom een verstandige overheid vooral die dingen belast die ze graag wil bestrijden, omdat ze ongezond zijn, of slecht voor het milieu. Als dat beleid werkt, moet een overheid op zoek naar andere inkomsten. Belasten is altijd een beetje dansen op een slap koord.

In die zin is het meer dan jammer dat de combinatie van de nieuwe bedrijfswagenregeling met de afschaffing van de ecopremies wel erg zwaar zal hakken in de trend dat mensen meer en meer gingen opteren voor energievriendelijke wagens. Hybrides en elektrische wagens zijn aan de dure kant: die krijgen van deze regering dus twee keer harde klappen.

Intussen blijft de allerhoogste belasting in dit land gericht op iets wat we eigenlijk helemaal niet willen bestrijden, namelijk arbeid. En blijft het een harde realiteit dat werkgevers niet alleen dure auto’s vervangen door goedkopere, maar ook mensen door machines.

Luc Baltussen

Partner Content