De Croo wil meer vrijheid, maar ‘ook in juli nodige voorzichtigheid aanhouden’

Alexander De Croo (Open VLD) © belga

Premier Alexander De Croo wil snel stappen zetten richting meer vrijheid, maar ‘we moeten de nodige voorzichtigheid de komende weken en tijdens de eerste weken van juli aanhouden’, zo waarschuwde hij donderdagmiddag in de Kamer. De reden is het relatief beperkte aandeel mensen met onderliggende aandoeningen die al een tweede vaccindosis heeft gekregen en dus volledig beschermd is.

De federale regering en de deelstaten steken morgen/vrijdag opnieuw de koppen bijeen over de huidige coronamaatregelen. De vaccinatiecampagne loopt goed en de coronacijfers dalen snel, en dus lijken de verschillende regeringen geneigd om de teugels vanaf 1 juli nog wat verder te lossen. Er wordt dan vooral gekeken in de richting van ruimere sociale contacten en soepelere regels voor onder meer de horeca en de cultuursector.

Daar pleit ook Open Vld-voorzitter en Kamerlid Egbert Lachaert uitdrukkelijk voor. ‘Op een bepaald moment moeten we terugkeren naar de logica van de vrijheid en moeten de maatregelen uitzonderlijk worden’, verklaarde hij donderdag in de Kamer.

CD&V-fractieleider Servais Verherstraeten trad hem bij, en benadrukte dat er soepelere regels zouden moeten komen voor sociale contacten en voor erediensten. ‘Voor wie iemand verliest is dat sowieso dramatisch, maar in volle eenzaamheid en beperkte kring afscheid moeten nemen, is nog erger. Wij pleiten ervoor om dat uit te breiden, zowel bij tragische als bij leuke momenten: families zijn belangrijke voor de samenhang in onze samenleving.’

‘De evolutie van de cijfers is gunstig en de vaccinatiecampagne loopt bijzonder goed’, beaamde premier Alexander De Croo. Er is dus zeker perspectief op meer vrijheid, zei hij, maar de komende weken en ook de eerste weken van juli moeten we wel nog voorzichtig blijven. De Croo wees op het voorlopig nog relatief beperkte aandeel volledig gevaccineerden onder de mensen met een onderliggende aandoening. 87 procent van hen kreeg al een eerste vaccindosis, maar slechts 32 procent kreeg ook al een tweede prik. Die laatste dosis is met name belangrijk in de strijd tegen de deltavariant van het coronavirus: in het Verenigd Koninkrijk is gebleken dat een gedeeltelijke vaccinatie in bepaalde gevallen nog niet voldoende beschermt tegen hospitalisatie.

De situatie zou over een paar weken wel stilaan rechtgetrokken moeten zijn, gaf de premier aan. In de andere kwetsbare groep, de 65-plussers, kreeg 71 procent al een tweede vaccindosis. ‘Dat zit dus goed’, aldus De Croo.

Volgens minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) zal het Overlegcomité van morgen/vrijdag zich niet alleen buigen over soepelere privécontacten en horecaregels, maar is het ook de bedoeling om de soms erg uiteenlopende regels voor verschillende activiteiten wat meer op elkaar af te stemmen. ‘We gaan het Overlegcomité vragen om zo voorspelbaar en begrijpelijk mogelijke regels te maken. We moeten nu heel wat aantallen in ons achterhoofd houden, het zou goed zijn om dat zo geharmoniseerd mogelijk te maken zodat mensen weten welke regels nog nodig zijn om het virus te blijven inperken.’

Partner Content