De Croo: ‘Inkomensgarantie voor Ouderen wordt verhoogd’

De minimumuitkering voor Belgische gepensioneerden zit nog altijd onder de armoedegrens. Minister van Pensioenen Alexander De Croo kondigt een verhoging aan.

De minimumuitkering voor gepensioneerden zit nog altijd onder de armoedegrens en ligt een stuk lager dan in Nederland en Frankrijk. Dat schrijven De Standaard en Het Nieuwsblad op basis van becijferingen door het Centrum voor Sociaal Beleid van de Universiteit Antwerpen, gevalideerd door de Studiecommissie voor de Vergrijzing.

Ze zijn met bijna 100.000, de 65-plussers die een ‘inkomensgarantie voor ouderen’ (IGO) krijgen. Die garantie, vaak een aanvulling of een vervanging van een echt pensioen, is in België het allerlaatste vangnet voor 65-plussers. Het bedraagt voor een alleenstaande minder dan 1.000 euro per maand en ruim 600 per maand voor een
samenwonende, dus ruim 1.200 euro voor een koppel.

Maar dat vangnet volstaat niet om het inkomen van die gepensioneerden te laten uitkomen boven de Europese armoedegrens, hoewel de voorbije tien jaar die inkomensgarantie geregeld werd opgetrokken. De uitkering voor alleenstaanden ligt nog lichtjes onder de armoedegrens, die voor koppels blijft er nog altijd flink onder.

Arme Duitse gepensioneerden slechst af

De arme gepensioneerden in Duitsland zijn er het slechtst aan toe. Zelfs met de huursubsidies die er daar bestaan, blijven ze met de Grundsicherung im Alter een stuk onder de armoedegrens en zelfs een stuk onder het bedrag waarop Belgische gepensioneerden recht hebben. (Belga/SD)

De Croo: ‘Inkomensgarantie voor Ouderen wordt verhoogd’

De ministerraad buigt zich over een verhoging van de Inkomensgarantie voor Ouderen (IGO). “Na de verhoging met 2 procent die komende vrijdag wordt beslist zal de IGO voor alleenstaanden boven de de armoedegrens uitkomen.” Dat zegt minister van Pensioenen Alexander De Croo (Open VLD) in een reactie. De minister benadrukt dat het armoederisico terugdringen een belangrijk aandachtspunt is. De Croo wijst ook op het verslag van de Studiecommissie voor de Vergrijzing waaruit blijkt dat de
voorbije jaren de kloof tussen het armoederisico bij gepensioneerden en het armoederisico bij de algemene bevolking systematisch is verkleind. De vooruitgang van de voorbije jaren is te wijten aan een hele reeks maatregelen, met name het optrekken van de minima en de verhoging van de IGO.

Vanaf april van dit jaar zijn bijvoorbeeld de minimumgezinspensioenen voor zelfstandigen gelijkgeschakeld met het stelsel van de werknemers. In vergelijking met tien jaar geleden is het minimumgezinspensioen voor zelfstandigen daardoor op jaarbasis met zo’n 6.800 euro gestegen.

‘Sociale duurzaamheid pensioenen versterken’

De hoogte van pensioenen wordt ook beïnvloed door de langere loopbanen en het systematisch optrekken van de leeftijds- en loopbaanvoorwaarden voor het vervroegd pensioen, zo merkt de minister nog op. Hij herinnert ook aan de opdracht van de expertencommissie, die tegen het voorjaar van volgend jaar voorstellen moet formuleren voor de verdere hervorming van het Belgisch pensioenstelsel. De commissie moet daarbij ook nagaan welke hervormingen noodzakelijk zijn om de sociale duurzaamheid van de pensioenen te versterken en het armoederisico verder terug te dringen, zo besluit Alexander De Croo. (Belga/SD)

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content