Olivier Mouton

‘De CD&V is de nieuwe PS’

Olivier Mouton Politiek redacteur bij Le Vif/L'Express

De meest linkse partij van de Zweedse coalitie gebruikt haar netwerken om het sociale conflict te ontmijnen en het gemeenschappelijk vakbondsfront te proberen breken. Toch zal het niet de verzwakte CD&V zijn die een crisis zal uitlokken.

Bij de start van de nieuwe regering had politicoloog Dave Sinardet (VUB) de CD&V ‘de nieuwe PS’ in de federale coalitie genoemd. Als meest linkse formatie in een onuitgegeven combinatie van N-VA, MR en Open VLD bevestigt de christendemocratische partij dat imago door ontmijner te spelen na de historische vaksbondsmobilisering van donderdag 6 november. CD&V zet ook zijn partners onder druk om een belasting op inkomsten uit kapitaal in te voeren, die niet letterlijk in het fiscaal vage regeringsakkoord staat.

‘Peeters moet regeringsprogramma heronderhandelen’

Zijn vice-eerste minister Kris Peeters kreeg de titel ‘facilitator’ omdat hij de straatmobilisering gebruikt als hefboom om ‘sociale correcties’ te binnen te halen en in zekere zin het regeringsprogramma twee maanden nadat hij het getekend heeft, te heronderhandelen door de stimulerende middelen voor de jobcreatie te versterken of door een belasting op inkomsten uit kapitaal in te voeren. Op die manier wil hij ook de woede van Beweging.net, het oude ACW, en zijn vakbond ACV sussen. Ze zullen het niet toegeven maar de christendemocraten willen het gemeenschappelijk vakbondsfront breken waarin het ABVV veel meer tot het uiterste lijkt te willen gaan dan de christelijke vakbond.

Beke: ‘Alle domeinen van regeerakkoord uitvoeren’

In een onderhoud met Le Vif/L’Express formuleert Wouter Beke, voorzitter van CD&V, zeer rustig de plannen van zijn partij: ‘Onze doelstelling is de uitvoering van alle domeinen van het regeringsakkoord en daarin zit ook het sociaal overleg, punt. Dat is de gebruikelijke werking van een meerderheid. De pensioen- en arbeidsmarkthervormingen van de regering Di Rupo hebben ook tot sociale spanningen geleid. Ministers Alexander De Croo, Vincent Van Quickenborne (Open VLD) en Monica De Coninck (SP.A) hebben dan de uitvoeringsmodaliteit met de sociale partners besproken. Dat is de weg die we moeten volgen. In zijn verklaring zei de eerste minister dat de indexsprong moest dienen om jobs te creëren: dat moet geconcretiseerd worden, het is geen geschenk voor de werkgevers. In het akkoord staat dat de fiscale hervorming de inspanning op een billijkere manier moet verdelen: dat moet concreet gemaakt worden. Vicepremiers Jan Jambon (N-VA) en Alexander De Croo (Open VLD) stellen die verbintenissen niet in vraag’.

Partner Content