‘Luc Tuymans pleegde gewoon plagiaat’ (Wim Criel)

De foto van Katrijn Van Giel (boven) en het schilderij van Luc Tuymans (onder) © .

Tijdens de lancering van ‘Auteursrecht en pers’, een boek van Wim Criel, kwam de vroeger verantwoordelijke uitgever van Roularta Media Group, nog even terug op de kwestie-Tuymans die volgens hem wel degelijk schuldig is aan plagiaat.

Wim Criel, die gedurende 37 jaar verantwoordelijk uitgever was van onder andere Knack en Trends, schreef een boek over de materie waar hij zijn hele leven lang al mee bezig was, en nog altijd is: ‘Auteursrecht en pers’. Het boek werd op de journalistiek-afdeling van Thomas More Mechelen voorgesteld. Het mediaplatform van de journalistiek-studenten 21bis interviewde Criel over zijn boek én over de recente heisa rond het schilderij van Luc Tuymans waarop de kunstenaar een bestaande foto van politicus Jean-Marie Dedecker creatief (?) kopieerde.

Houding Tuymans onaanvaardbaar

Plagiaat: ja of neen? De rechter besliste van wel en gaf De Standaard-fotografe Katrijn Van Giel gelijk in haar klacht. In de literaire en kunstwereld werd echter furieus gereageerd op die rechterlijke uitspraak. Criel, die gezien zijn jarenlange ervaring met auteursrechtenkwesties recht van spreken heeft, neemt op 21bis geen blad voor de mond: “Tuymans heeft van het oorspronkelijke werk niet alleen de compositie, maar ook de expressie overgenomen. Het is niet omdat hij picturale elementen toegevoegd heeft, dat hij geen plagiaat zou gepleegd hebben. De houding van de schilder is onaanvaardbaar. (…) Als hij een foto wil gebruiken als basis voor een schilderij, dan moet hij toestemming vragen en de gevraagde vergoeding betalen.”

Duidelijke gids

Maar Tuymans beweerde dat het om een parodie ging, en dat hij dus te goeder trouw handelde? Criel: “Aan geen enkele voorwaarde om van een parodie te kunnen spreken is voldaan. Er is geen humor, geen spot met het originele werk en het schilderij lijkt zo hard op het originele dat het gewoon geplagieerd werd.”

Criels boek biedt een helder overzicht van alle mogelijke inbreuken óp en twijfelgevallen rónd auteursrechten en is een duidelijke gids voor al wie twijfelt wat wel en niet kan. Geen overbodige luxe in deze digitale tijden waar er naar hartenlust wordt gecopypastet.

Wim Criel, ‘Auteursrecht en pers’, LannooCampus, 224 blz., 24,99 euro

Frank Hellemans

Partner Content