De drie boekentips van Geert Bourgeois: ‘Ik heb dit boek geschonken aan Paus Franciscus’

Geert Bourgeois
Simon Demeulemeester & Ewald Pironet

We leven in politiek complexe en verwarrende tijden. Daarom tippen 30 bevoorrechte waarnemers 3 boeken die licht in de duisternis kunnen brengen. Vandaag: Geert Bourgeois, ex-minister-president van Vlaanderen.

Meer boekentips voor deze zomer vindt u op knack.be/boekentips.

De monarchie en ‘het einde van België’: een communautaire geschiedenis van Leopold I tot Albert II (Herman Van Goethem, 2008)

Voor wie de politieke actualiteit volgt en (enigszins) wil begrijpen, is kennis van en inzicht in onze ‘communautaire’ geschiedenis onmisbaar. Dat biedt Herman Van Goethem, de huidige rector van de Universiteit Antwerpen, in deze scherpzinnige synthese, die bovendien zwierig is geschreven. Toen Van Goethem zijn boek schreef, leek het meest waarschijnlijke scenario hem “de verdere ontmanteling van de federale staat in de richting van een confederalisme waarin twee plusminus onafhankelijke staten bepalen wat ze gezamenlijk willen uitoefenen”. Elf jaar later is dat scenario nog steeds bruikbaar.

De drie boekentips van Geert Bourgeois: 'Ik heb dit boek geschonken aan Paus Franciscus'
© GF

Wereldorde (Henry Kissinger, 2014)

Henry Kissinger gaat in dit boek op zoek naar een nieuwe wereldorde. Zijn stelling is dat deze nooit heeft bestaan. In een historisch overzicht somt hij vier ‘ordes’ op: een Europese, een islamitische, een Aziatische en een Amerikaanse.

Aan de strijd tussen Europese naties kwam een einde met de Vrede van Westfalen in 1648. Intrigerend is dat Kissinger dit staaltje van 17de eeuwse diplomatie ziet als de basis van een nieuwe orde. ‘The balance of power’ leidde tot een Europese ordening. Ook om tot ‘orde’ te komen in de huidige eerder chaotische wereld van burgeroorlogen, terrorisme, vluchtelingenstromen, uiteenvallende landen, pleit Kissinger voor machtsbalansen, het zoeken naar evenwicht.

Kissinger ziet zijn boek als een opdracht ‘aan de staatslieden van onze tijd om een systeem te ontwikkelen, een nieuwe orde, waarbinnen die chaos voorkomen of getemd kan worden’.

De drie boekentips van Geert Bourgeois: 'Ik heb dit boek geschonken aan Paus Franciscus'
© GF

Het fraaie gelaat van Vlaanderen (Patricia Carson, 1969)

Hoewel het boek bijna 50 jaar geleden uitkwam, is het nog steeds zeer actueel. Om het Vlaanderen van vandaag beter te begrijpen, is het nodig om eerst inzichten in de Vlaamse geschiedenis te verwerven. Het is een van mijn favorieten omdat het op unieke wijze de geschiedenis van Vlaanderen tot en met de 21ste eeuw beschrijft. Daarom geef ik dit boek graag als diplomatiek geschenk aan buitenlandse contacten. Zo ontving Paus Franciscus onlangs nog een exemplaar van mij. Het boek sluit ook aan bij mijn idee om een museum van de Vlaamse geschiedenis op te richten, naar buitenlands voorbeeld. Als het er komt, moet dit boek er zeker een prominente plaats krijgen.

Het boek werd onder meer bekroond met de Eugène Baieprijs, een prijs voor buitenlandse auteurs die iets voor de Vlaamse cultuur betekend hebben. Omdat de schrijfster een Engelse historica is, voor wie Vlaanderen een tweede vaderland werd, worden er andere invalshoeken gehanteerd. Ze bewaart een goed evenwicht tussen feiten en haar eigen visie, op een zeer overzichtelijke manier. Het boek is in meerdere talen beschikbaar en bevat ook een register, enkele kaarten en een lijst van steden met hun bezienswaardigheden. Voor ieder wat wils dus. Daarom kan het boek volgens mij iedereen aanspreken.

De drie boekentips van Geert Bourgeois: 'Ik heb dit boek geschonken aan Paus Franciscus'
© GF

Partner Content