De drie boekentips van Frans Crols: ‘Moed putten uit de spartelende geboorte van Europa’

Frans Crols
Simon Demeulemeester & Ewald Pironet

We leven in politiek complexe en verwarrende tijden. Daarom vroeg Knack aan 30 bevoorrechte waarnemers suggesties voor boeken die licht in de duisternis kunnen brengen. Vandaag: Frans Crols, Oud-directeur van Trends.

Meer boekentips voor deze zomer vindt u op knack.be/boekentips.

Sleutels tot ontgrendeling (Hendrik Vuye & Veerle Wouters, 2017)

Dit stroeve en technische maar o zo waardevolle boek voor de discussie over de confederalisering van België is uiterst interessante lectuur. Tellen de mensen of tellen de wetten, om het zeer vereenvoudigd te schrijven. De Grondwet met grote G wordt te onpas aangeroepen door politici en hun academische raadgevers die blijven ontkennen dat er iets grondig gewijzigd moet worden aan het ingewikkelde, ondemocratische en duistere politieke geraamte van België.

Met vakmanschap en pakkende voorbeelden tonen Vuye en Wouters aan hoe de politieke klasse, aangestuurd door Franstaligen en slaafs nagevolgd door Vlamingen, dit land volpropte met sloten en grendels om de natuurlijke doorgroei van de Vlaamse meerderheid te fnuiken. Fundamentele vragen die de auteurs stellen en beantwoorden zijn: kunnen wij buiten de Grondwet treden, kan het Vlaams Parlement eenzijdig de onafhankelijkheid uitroepen?

De drie boekentips van Frans Crols: 'Moed putten uit de spartelende geboorte van Europa'
© GF

De geboorte van Europa (Rolf Falter, 2017)

Was de geboorte van Europa een gelukkige en vrolijke gebeurtenis? In de lesjes die ons routineus worden voorgehouden klinkt de start van de unie als iets wat moest gebeuren, wat niet anders kon, wat voorbestemd was.

Over dat propagandistische verhaal kijkt Rolf Falter naar de werkelijkheid en ziet dat ondanks de lessen van 1940-1945 en de puinhopen de Europeanen maar moeilijk de handen in mekaar sloegen. Slechts met druk van buiten en als de Europese belangen rijmden met de nationale belangen, hinkstapte Europa verder. Het is dus niet vanzelf gegaan, zoals het publieke riedeltje klinkt.

Falter beschrijft meeslepend hoe de realiteit was. Je kan er moed uit putten om, ondanks de spanningen van vandaag, door te gaan en te weten dat de Europese eenmaking een spartelende geboorte kende en de groei zo zal verder gaan.

De drie boekentips van Frans Crols: 'Moed putten uit de spartelende geboorte van Europa'
© GF

Galicische Wetten: over de oorsprong van ‘genocide’ en ‘misdrijven tegen de menselijkheid’ (Philippe Sands, 2016)

De prijs voor de saaiste titel gaat naar dit boek. Maar laat u niet afschrikken. Dit is een uitzonderlijke mengeling van een detectiveverhaal met de strijd om belangrijke juridische beginselen. De titel is de vertaling uit het Engels van East West Street, een meer dan spannend en persoonlijk verhaal van de Londense mensenrechtenadvocaat Philippe Sands over het ontstaan van de juridische begrippen “genocide” en “misdrijven tegen de menselijkheid”.

Sands, zelf joods, zwerft van Zuid-Polen naar West-Oekraïne en Neurenberg, en borstelt het portret van de joodse juristen Raphael Lemkin en Hersch Lauterpacht, de grondleggers van deze nieuwe begrippen die met mekaar botsten op de anti-naziprocessen in Neurenberg.

Hans Frank, Hitlers advocaat en leider van de Poolse nazibezetting, verschijnt prominent in het boek. Sands, met wortels in de Poolse shtetl (joodse nederzettingen), interviewde jarenlang getuigen, familieleden, juristen over deze voor leken op het eerste zicht theoretische discussie.

Geloof mij, dit is een opperbest boek. Leerzaam, ontspannend én nuttig om dieper door te dringen in de juridische kwesties die ook de internationale vluchtelingen- en asielcrisis opwerpen.

De drie boekentips van Frans Crols: 'Moed putten uit de spartelende geboorte van Europa'
© GF

Partner Content