‘De afstand tussen kut- en cultboek is niet groot’ (Patrick Lateur)

Homerus-vertaler Patrick Lateur, die de komende week zijn klassiekers uitdraagt, vindt dat je best wat respect mag hebben voor Hendrik Conscience en andere heilige koeien.

De discussie over het fameuze pleintje en Lanoye’s uitspraak over ‘De leeuw van Vlaanderen’ – “een kutboek” – blijven nazinderen. Patrick Lateur pleit voor respect voor het literaire erfgoed, ook al geeft hij toe dat elk tijdsgewricht zijn eigen literaire idolen koestert.

Lateur tegenover Knack.be: “Er wordt met de klassieken al even makkelijk gedweept als dat ze worden afgemaakt. De afstand tussen kutboek en cultboek is niet eens zo groot naargelang van de perceptie in een bepaald tijdsgewricht. In die zin pleit ik voor een elementair respect tegenover wat ooit een cultureel-historisch of cultureel-maatschappelijk belang heeft gehad. Ik ben geen grote fan van ‘De Leeuw van Vlaanderen’ – Conscience heeft betere dingen geschreven – maar daarom voel ik me niet geroepen om dat epos te verwerpen. Zo ben ik eigenlijk ook niet zó wild van de ‘Aeneis’ van Vergilius, die zich daarin voortdurend als hofdichter ontpopt en Augustus’ politiek met zijn pen ondersteunt.”

Lateur heeft recht van spreken. Hij vertaalde onlangs de ‘Ilias’ van Homerus en is nu bezig met diens ‘Odyssee’. De komende week gaat Lateur de boer op om zijn klassiekers uit te dragen. Vandaag is hij te gast bij Ruth Joos op Radio 1 (vanaf 11u) om er over zijn fascinatie voor het klassieke erfgoed te komen praten.

Van vrijdag 7 tot woensdag 12 december leest Lateur te Amsterdam zijn ‘Ilias’-vertaling integraal voor in het Allard Pierson Museum. Op 14 december om 20 uur wordt het ‘Odyssee’-nummer van Kunsttijdschrift Vlaanderen in Gent voorgesteld. En op 16 december geeft Lateur om 11 uur een Nottebohmlezing te Antwerpen met als titel ‘Achilles, Odysseus et alii. Over Homerus’ helden.’

Ten slotte roept Lateur in een reactie tegenover Knack.be op tot tolerantie tegenover het literaire erfgoed: “Op die manier is er tegen elk klassiek werk wel iets in te brengen, of tegen elk werk dat als een mijlpaal wordt beschouwd in de ontwikkeling van een bepaalde cultuur. Mild en verdraagzaam moet men ook zijn tegenover boeken. En ze laten zijn wat ze geweest zijn. En de mogelijkheid openlaten voor een vernieuwde lectuur.”

Frank Hellemans


Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content