Crisis houdt aan: recordaantal faillissementen en meer werklozen

© ThinkStock

In september van dit jaar groeide het aantal werklozen in Vlaanderen met 8 procent, kromp de Belgische automarkt met 18 procent en ging een recordaantal van 1.190 bedrijven failliet. De crisis lijkt nog niet bezworen.

De economische crisis blijft aanhouden, zo leren de cijfers over de werkloosheid en de slechte bedrijfsresultaten, zoals in de autosector, de bouw en de horeca. Vlaanderen telde eind september van dit jaar 8 procent meer werklozen dan in september 2011. De autosector krijgt klappen, met een inkrimping van 18,8 procent. En het aantal faillissementen breekt records: in september van dit jaar gingen 1.190 bedrijven failliet. Daarmee wordt het vorige record van 1.161 falingen in september 2011 gebroken.

Volgens handelsinformatiebureau Graydon, die de cijfers over de faillissementen bekendmaakte, is er niet meteen een verbetering van de situatie te verwachten. Wel integendeel: aangezien ook nu de toeleveranciers, en niet meer louter de bedrijven die in contact staan met de consumenten, over kop beginnen gaan, is er sprake van een uitdieping en verbreding van de faillissementencyclus.

In de krant Het Laatste Nieuws noemt Graydon september traditioneel een zware maand. Voor veel bedrijven stond vorig jaar – toen ook een record aantal bedrijven de boeken erbij moest neerleggen – het water al aan de lippen. De dubbele dip die nu opgetekend wordt, maakt slachtoffers onder zij die het in 2011 net haalden, aldus Graydon. Sinds begin dit jaar hebben al 7.959 bedrijven de boeken neergelegd, wat overeenstemt met een toename met 4,5 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar.

Graydon waarschuwt er voor dat ook de grote bedrijven worden geraakt, wat betekent dat steeds meer banen worden bedreigd. Sinds begin dit jaar gingen door de faillissementengolf in ons land al 15.596 banen verloren. Dat is een stijging met 14 procent, aldus Graydon. Het faillissement met de zwaarste gevolgen voor de werkgelegenheid kwam er op 25 september bij Steurs Industries uit Balen. Dat bedrijf had 79 werknemers in dienst.

Aantal Vlaamse faillissementen groeit met 9,24 procent

Vooral in Vlaanderen vallen er rake klappen. In het Vlaamse gewest werd een toename van het aantal faillissementen met + 9,24 procent genoteerd, gekoppeld aan een banenverlies van +16 procent. In Wallonië is het aantal faillissementen met -2,4 procent gedaald, maar nam het banenverlies met +21 procent toe.

Als het van Graydon afhangt, dienen we ons vanaf nu vast te houden aan de takken van de bomen: “Er is immers 2 procent economische groei nodig om de evolutie van het aantal faillissementen te keren. En zover zijn we bijlange nog niet.”, aldus Graydon in Het Laatste Nieuws. Terugkijkend op het zwaarste derde kwartaal ooit, voorspelt het onderzoeksbureau tegen het einde van 2012 ruim 11.000 faillissementen op jaarbasis, of: 1 op de 80 bedrijven in plaats van 1 op de 120. Graydon stipt ook aan dat de faillissementen niet gecompenseerd worden door de startende bedrijven.

Autosector, horeca en bouw

De klappen vallen onder meer in de autosector, de horeca en de bouw.

De autoverkoop in ons land is tijdens de voorbije maand september met 18,8 procent gedaald in vergelijking met september 2011. Ook bij de lichte en zware bedrijfsvoertuigen is er een forse terugval van respectievelijk 18,39 en 15,66 procent.

In de horeca zijn van januari tot september van dit jaar 1.489 zaken op de fles gegaan. Voor de bouwsector zijn dat er 1.285. De groothandel en de transport zagen dan weer 722 en 383 bedrijven er de brui aan geven, zo citeert Het Laatste Nieuws.

Andere pessimistische indicatie is de uitzendsector, een belangrijke barometer, zo schrijft De Standaard. Daar is sinds januari een krimp van 3,14 procent op te tekenen.

Sombere werkloosheidscijfers

De landen van de eurozone blijven ondertussen kampen met toenemende werkloosheid. Ook daar blijven de vooruitzichten somber. Volgens statistiekbureau Eurostat is het aantal werklozen in de 17 landen van de eurozone in augustus toegenomen met 34.000.

Hoewel het werkloosheidspercentage tegenover juli stabiel blijft op 11,4 procent telt de eurozone nu 18,2 miljoen werklozen, het hoogste peil sinds de oprichting van de eurozone in 1999. In de 27 landen van de Europese Unie (EU) zitten 25,5 miljoen mensen zonder werk.

Er blijven wel grote verschillen tussen de verschillende lidstaten. Zo bleef de werkloosheidsgraad in Oostenrijk in augustus beperkt tot 4,5 procent tegenover 25,1 procent in Spanje.

Uit een nieuwe studie van het adviesbureau Ernst & Young blijkt dat het einde van de terugval op de arbeidsmarkt nog lang niet in zicht is. Ernst & Young houdt er rekening mee dat de eurozone begin 2014 19 miljoen werklozen zal tellen. Dat zou overeenstemmen met 12 procent van de actieve bevolking.

Griekenland zou in die periode af te rekenen krijgen met een werkloosheidspercentage van 27 procent. Volgens recente gegevens bedroeg dat percentage in juni van dit jaar 24,4 procent.

“In deze moeilijke omstandigheden zullen bedrijven allicht geneigd zijn de werkgelegenheid terug te dringen om de productiviteit en winstgevendheid te vrijwaren,” aldus het rapport.

8 procent meer Vlaamse werklozen

Vlaanderen telde eind september 8 procent – of 16.000 – werklozen meer dan een jaar geleden, blijkt uit de maandelijkse statistieken van het kabinet van Vlaams minister van Werk, Philippe Muyters (N-VA). De werkloosheidsgraad in Vlaanderen bedraagt nu 7,28 procent, wat overeenstemt met 216.222 werkzoekenden.

De toename is behalve aan de slabakkende economie aan nog een andere factor te wijten. Zo moeten uitzendkrachten eerst tien dagen werken vooraleer ze uit de werkloosheidsstatistieken verdwijnen. Die berekening zorgde de voorbije maanden al voor hogere werkloosheidscijfers in vergelijking met vorig jaar.

Unizo: ‘Beleid schat situatie duidelijk niet ernstig genoeg in’

Volgens werkgeversorganisatie Unizo schort er wat aan het beleid in ons land, dat de ‘situatie duidelijk niet ernstig genoeg inschat’. Unizo pleit voor een doorgedreven lastenverlaging, voor een versoepeling van de kredietverlening en een snelle omzetting van een Europese richtlijn inzake laattijdige betalingen. Volgens het NSZ (Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen) zijn de hoge faillissementscijfers enkel te stoppen door structurele ingrepen, met in de eerste plaats een vermindering van de lasten op arbeid. (BO/SD)

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content