“Crevits kan niet anders dan invoering nieuwe ondersteuningsmodel schooljaar uitstellen”

Hilde Crevits © Belga

In een gezamenlijke brief vragen de vakbonden en de onderwijskoepels om de invoering van het nieuwe ondersteuningsmodel, dat onder andere de waarborgregel en GON (geïntegreerd onderwijs) en ION (inclusief onderwijs) moet vervangen, met een jaar uit te stellen. Groen steunt die vraag.

“Er moet eerst duidelijkheid zijn over de middelen die worden vrijgemaakt en over de organisatie van extra zorg en ondersteuningsteams”, zegt Groen-parlementslid Elisabeth Meuleman. “Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits vraagt het onderwijsveld om een blanco cheque te tekenen en om in september iets uit te rollen waar nog niet eens concrete teksten van bestaan.”

“Er is een vage conceptnota, er zijn nog geen concrete plannen, er moet nog een begin gemaakt worden van de decreten die nodig zijn om het nieuwe ondersteuningsmodel vorm te geven. En dan vraagt de minister dat het veld klaar is aan de slag te gaan op 1 september 2017. Dat is niet haalbaar en niet realistisch. Het werkveld mag niet het slachtoffer zijn van de onenigheid in de regering, en van de vertraging die men steeds weer oploopt. Dit beleid ondergraaft het draagvlak voor meer inclusief onderwijs, en dat is bijzonder onrechtvaardig.”

Ouders hebben op dit moment geen gelijke keuze: een kind in het buitengewoon onderwijs genereert veel meer middelen en heeft veel meer ondersteuning dan een kind met een beperking in het gewoon onderwijs. Die ondersteuning zou volgens Groen gelijk moeten zijn.

“Nu doet de minister aan wishful thinking”, besluit Meuleman. “Het budget is ontoereikend, de timing is nefast voor de schoolorganisatie en voor de leerlingen die begeleiding nodig hebben. Ook voor ouders met een kind in een GON-traject is het onzekerheid troef. Door dit nu op een drafje te willen doorduwen zonder extra budgetten stevent de minister af op grote sociale onvrede op het werkveld.”

Partner Content