Crematorium Kortrijk krijgt milieuvergunning van Schauvliege

(Belga) Vlaams minister van Leefmilieu en Natuur Joke Schauvliege (CD&V) verleent een nieuwe milieuvergunning aan het crematorium in Kortrijk. Dat communiceert haar kabinet dinsdagmiddag. Exploitant Jan Sabbe hoopt dat hiermee een einde komt aan het getouwtrek met actiecomité Samen Sterk.

De Raad van State had op 7 maart de toegekende milieuvergunning vernietigd voor crematorium Uitzicht, maar Schauvliege verleent nu opnieuw een vergunning. Ze baseert zich op de unanieme gunstige adviezen van de relevante gewestelijke administraties, waaronder de gewestelijke milieuvergunningscommissie. Daaruit blijkt dat er noch hinder is inzake de uitstoot van fijn stof, noch inzake geur en mobiliteit. Sabbe is uiteraard tevreden met het besluit van de minister. “Dit is een bevestiging van iets wat al maanden bewezen is, namelijk dat wij volledig conform werken. Ik hoop dat dit definitief rust kan brengen en dat we onze aandacht opnieuw kunnen vestigen op de mensen die onze hulp nodig hebben.” Actiecomité Samen Sterk laat alvast weten niet zinnens te zijn zijn actie stop te zetten. “Er loopt nog een proces over de stedenbouwkundige vergunning en die hangt vast aan de milieuvergunning. Bovendien wordt er gesproken over unanieme gunstige adviezen, terwijl wij een ongunstig advies hebben van Ruimte Vlaanderen. Dat alles in kannen en kruiken is voor het crematorium, is onwaar”, aldus advocaat Eva Dewitte, die spreekt in naam van Samen Sterk. (Belga)

Partner Content