COV: ‘Negen op de tien leraren investeren uit eigen zak in lesmateriaal’

© Belga

Een rondvraag van de onderwijsvakbond COV bij zo’n 780 leerkrachten toont dat 9 op de 10 leerkrachten in de eigen portemonnee tasten om in hun klas te investeren. Ze geven gemiddeld gemiddeld 103 euro per schooljaar uit.

De christelijke onderwijsvakbond COV peilde naar de uitgaven voor lesmateriaal bij 603 vrouwelijke en 174 mannelijke leerkrachten. Vorig jaar had een gelijkaardige enquête al tot gelijkaardige resultaten geleid. ‘Maar de heisa die er toen in de pers over ontstond, heeft weinig verandering gebracht’, zegt Marianne Coopman, algemeen secretaris van COV.

‘Slechts bij 14 procent van onze respondenten heeft die ruchtbaarheid iets in gang gezet op school: een gesprek tijdens de personeelsvergadering, duidelijker afspraken over het klasbudget, verspreiden van tips over hoe je met weinig geld veel kan doen in je klas bijvoorbeeld. Maar overleg met het schoolbestuur, de schoolleiding gebeurde slechts sporadisch. Iedereen blijft het normaal vinden dat leraren zelf geld investeren in hun klas.’

‘Al sinds 2015 wordt er bespaard op de werkingsmiddelen van het basisonderwijs’, vervolgt de vakbondsvrouw. ‘Dat heeft een grote impact op de dagelijkse werking van de school. Scholen moeten steeds vaker hun toevlucht zoeken tot alternatieve financieringen. Leerkrachten die al elke dag in de weer zijn voor hun leerlingen, draaien daarom in het weekend ook nog eens op voor eetfestijnen, kienavonden en quizzen. En ze betalen zelf een deel van de materiaalkosten.’

‘Van leerkrachten in het basisonderwijs verwachten we terecht veel, maar vandaag moeten ze zich te veel bezighouden met dingen die hen afleiden van hun kernopdracht’, vindt Coopman. ‘Als we willen streven naar het best mogelijke onderwijs voor al onze kinderen, is het niet meer dan normaal dat we de leraar alle kansen geven om zich daar op te focussen.’

Partner Content