Congoreis Labille – “Alles aan doen om Grote Meren weer op de internationale agenda te krijgen”

(Belga) Minister van Ontwikkelingssamenwerking Jean-Pascal Labille wil de situatie in de regio van de Grote Meren absoluut weer op de internationale agenda krijgen. “Als België het niet doet, zal niemand het doen”, benadrukte hij dinsdagavond in Kinshasa, aan het eind van zijn rondreis door Congo (DRC).

Internationale druk is absoluut nodig om de zaken in beweging te krijgen, maar Labille beseft dat crisissen als die in Syrië en Egypte momenteel alle aandacht wegkapen. Ons land ijvert daarom achter de schermen volop om de kwestie in december toch minstens op de agenda van de Europese ministerraad te krijgen. Extra druk van buitenaf zou volgens de minister immers onder meer helpen om de Economische Gemeenschap van de Grote Meren nieuw leven in te blazen. Hij hoopt met concrete samenwerking op vlak van energie, landbouw en handel het onderlinge wantrouwen tussen de regimes in Rwanda, Burundi en Congo wat te temperen. Maar Labille wil ook concrete maatregelen forceren om het ondernemersklimaat in Congo te verbeteren. Ons land wil daar met premier Augustin Matata heel concreet aan werken, door bijvoorbeeld te blijven hameren op rechtszekerheid en een stabiel belastingsysteem. De PS-minister is immers overtuigd dat dit kan helpen de lokale machthebbers te overtuigen dat “het vredesdividend altijd groter is dan het dividend van oorlog en geweld”. Hij beseft dat “die weg nog erg lang is”, maar merkte naar eigen zeggen zowel in Kigali, vorige maand, als nu in Kinshasa dat er zich momenteel een “window of opportunity” aftekent “dat we niet mogen laten schieten”. (Belga)

Partner Content