Commissie Panama Papers: meerderheid wil bankgeheim verder inperken

© Dino
Kristof Clerix

De meerderheidspartijen binnen de kamercommissie Panama Papers willen het Centraal Aanspreekpunt van de Nationale Bank performanter maken door te voorzien in een online toegang én door de info in het register ‘in real time’ te updaten. Zo gaat het bankgeheim verder op de schop.

Meteen na de publicatie van de Panama Papers in april 2016 lanceerde de Kamer een bijzondere commissie Internationale Fiscale Fraude / Panama Papers. De vertegenwoordigers van de federale meerderheidspartijen N-VA, CD&V, Open Vld en MR bereikten gisteren een akkoord over een rapport met 130 aanbevelingen. Knack, Le Soir en De Tijd konden het document inkijken.

Uit het parlementair onderzoek naar de grote fiscale fraude bleek al dat het bankgeheim, zoals het in België is georganiseerd, een echt beletsel vormt voor een doeltreffende bestrijding van de fiscale fraude. Daarop werd in 2011 bij de Nationale Bank van België een Centraal Aanspreekpunt (CAP) opgericht. Dat register bevat de bankrekeningnummers en soorten contracten die natuurlijke personen en rechtspersonen hebben bij financiële instellingen in België.

Het register kon aanvankelijk enkel worden geconsulteerd door fiscale ambtenaren. Sinds 2016 mogen ook procureurs, onderzoeksrechters, magistraten van de zetel, de antiwitwascel en notarissen het register raadplegen.

In een van de aanbevelingen pleiten de meerderheidspartijen van de commissie Panama Papers er nu voor om van het CAP een meer performant platform te maken, met enerzijds een online toegang, en anderzijds de mogelijkheid om informatie in het register in “real time” te updaten.

Een online toegang tot het CAP is nodig aangezien de aanvragen voor toegang tot het CAP naar verwachting exponentieel zullen toenemen. ‘Momenteel consulteert de fiscus het CAP ongeveer 15.000 keer per jaar’, klinkt het in de tekst met aanbevelingen. ‘Er wordt verwacht dat de bijkomende aanvragen van de nieuwe toegangsgerechtigden kunnen oplopen tot 150.000 keer.’

De data in het CAP in real time kunnen bijwerken is volgens de meerderheidspartijen nodig ’teneinde te vermijden dat de gerechtelijke autoriteiten met verouderde informatie zouden werken.’

De meerderheidspartijen willen ook de mogelijkheid onderzoeken om het CAP te combineren met een register van uiteindelijk begunstigden –ultimate beneficial owners in het jargon. Zo’n UBO-register moet België opmaken op vraag van de OESO en de EU.

Bankonderzoek

Verder pleiten de meerderheidspartijen ervoor dat de fiscus voortaan een bankonderzoek moet kunnen uitvoeren voor rekeningen waarvan de houder niet gekend is, tenminste wanneer er aanwijzingen bestaan dat die rekening wordt gebruikt voor belastingontduiking.

Vandaag is het zo dat de fiscus -voor de berekening van de inkomstenbelastingen- bij een bank alle inlichtingen mag opvragen die nuttig kunnen zijn om het bedrag van de belastbare inkomsten van de belastingplichtige te bepalen. Wel moet de belastingambtenaar dan voorafgaandelijk een verzoek om inlichtingen richten aan de belastingplichtige. Gevolg is dat geen gegevens mogen worden opgevraagd van niet bij naam gekende rekeninghouders.

Dat moet veranderen, aldus de meerderheidspartijen. ‘Naar analogie van de mogelijkheden inzake btw [moet] ook inzake inkomstenbelastingen een “bankonderzoek” [kunnen] worden uitgevoerd voor de rekeningen waarvan de houder niet gekend is, maar waarvoor aanwijzingen bestaan dat die rekening voor belastingontduiking wordt gebruikt.’

Andere aanbevelingen waarover de meerderheidspartijen het eens werden, gaan onder meer over betalingen met cash geld, en over de bescherming van klokkenluiders.

Volgende week dinsdag komt de commissie Panama Papers opnieuw samen. Voorzitter Ahmed Laaouej (PS) wil er het ontwerpverslag bespreken, maar zal nu dus moeten werken op basis van een tekst waar de meerderheid het over eens is geraakt. Ten laatste op 30 oktober moet het eindverslag worden goedgekeurd. Dan verstrijkt het mandaat van de commissie.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content