Thierry Fiorilli

‘Charles Michel, waarop wacht u om Theo Francken de laan uit te sturen?’

Thierry Fiorilli Hoofdredacteur Le Vif/L'Express

Thierry Fiorilli, hoofdredacteur van het Franstalig Belgisch nieuwsweekblad Le Vif/L’Express roept premier Charles Michel (MR) op om staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) uit de regering te zetten. Zo kan Michel bewijzen dat ‘de Belgische regeringsleider wel degelijk in de Wetstraat 16 verblijft, en niet in het stadhuis in Antwerpen.’

Meneer de premier, het komt zelden voor – denk ik – dat een journalist u rechtstreeks aanspreekt. Niet om een interview te vragen, maar wel om te vragen of u voldoende macht heeft om coherent te handelen. Kunt u de daad bij het woord voegen met wat u wil belichamen en altijd placht te verdedigen?

Charles Michel, waarop wacht u om Theo Francken de laan uit te sturen?

Kunt u ervoor zorgen dat democratische waarden, die stellen dat we iedereen met hetzelfde respect moeten behandelen, gerespecteerd worden? Kunt u ervoor zorgen dat de populisten (een term die u graag gebruikt om uw politieke tegenstanders te omschrijven) niet alle macht in handen krijgen? Kunt u ervoor zorgen dat regels, die in het leven zijn geroepen om de zwaksten te beschermen, niet omzeild worden? Kunt u ervoor zorgen dat de politieke pyromanen gestopt worden, dat de politiek haar waardigheid terugvindt, en dat politici niet enkel – of vooral – ongemak, verontwaardiging en schaamte opwekken?

Beschikt u over voldoende daadkracht binnen uw regering om dit alles te doen?

Indien dat het geval is, denk ik dat het deze keer niet meer volstaat uw staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken enkel terug te fluiten. Het gaat er vandaag niet meer om hem te vragen zijn woorden te wegen, hem te vragen na te denken over zijn humor, hem te vragen niet langer vrolijk te poseren met mensen die verlangen naar een terugkeer van het Derde Rijk …

Neen, deze keer moet u duidelijk maken – aan de staatssecretaris en de voorzitter van zijn partij – dat u als premier simpelweg niet zomaar alles kan aanvaarden. Het is de tiende keer in drie jaar tijd dat zijn verklaringen en daden onaanvaardbaar blijken, zowel voor u persoonlijk als voor uw partij.

Iemand die kinderen opsluit om ervoor te zorgen dat ze naar eender waar kunnen teruggestuurd worden, hoort niet thuis in uw team. Er is geen ruimte in deze regering voor iemand die niet aarzelt mensen uit te leveren aan het bewind dat ze net ontvluchten. Er is geen plaats in de ploeg voor iemand die een muur met prikkeldraad zou bouwen zodat niemand zonder toevoegde waarde (een uitdrukking die zijn partijvoorzitter graag hoort om goed het onderscheid te maken tussen verscheidene gemeenschappen) ons grondgebied nog kan betreden. En zeker als diezelfde persoon wel klaar blijkt om de -overigens legitieme – legitiem overigens – onafhankelijkheidsstrijd voert. Zo iemand heeft echt geen plaats in uw team, aan de top van ons land.

Ik denk dat u veel meer medeburgers hun nationale trots zal teruggeven dan dat u er op de barricaden zal jagen.

Kunt u me vertellen dat u, uw partij, en de ministers van uw politieke familie niet beschaamd zijn om samen te werken met iemand die dergelijke verklaringen aflegt en handelingen stelt? Kunt u me vertellen dat Theo Francken enkel een beetje te spontaan is, maar dat u op één lijn zit wat betreft zijn handelen, gedrag en discours? Kunt u me vertellen dat u trots op hem bent? Zeg me gerust dat al wiens bloed stolt bij elke nieuwe uitval in de media of revelatie over zijn methodes slechts conformisten, gauchisten, en jaloerse onnozelaars zijn.

Maar indien u me dit alles niet kan vertellen, moet u handelen en uw verantwoordelijkheid nemen. Stuur Theo Francken de laan uit en bewijs dat de Belgische regeringsleider wel degelijk in de Wetstraat 16 verblijft, en niet in het stadhuis in Antwerpen. Ik denk dat u veel meer medeburgers hun nationale trots zal teruggeven dan dat u er op de barricaden zal jagen. U kan bewijzen dat er in uw land niet enkel gepraat wordt over de toenemende politieke verrotting in de buurlanden, maar dat u er zelf ook voor zorgt dat de infectie zich niet verspreidt.

Charles Michel, indien u een beetje respect heeft voor uzelf en een meerderheid van uw medeburgers, stuur dan Theo Francken de laan uit. Snel.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content